Ролята на канабиса за сърдечносъдовото здраве

22.01.2024
Канабис с форма на сърце

Канабис и Сърдечно-съдово Здраве: Ново Разбиране

Скорошни данни, публикувани в Journal of the American Heart Association, представят убедителен анализ за ролята на различни вещества, включително канабис, в смъртта от сърдечни заболявания. Извършен от изследователи, свързани с Медицинския център на Университета на Мисисипи, проучването обхваща две десетилетия, от 1999 до 2019 г., и предоставя обстойно проучване на тенденциите в смъртността, свързана с употребата на вещества.

Алкохолът Доминира в Смъртта от Сърдечни Заболявания, Свързани с Употребата на Вещества

Проучването показва, че алкохолът се свързва с поразителните 65 процента от всички смъртни случаи от сърдечни заболявания, свързани с употребата на вещества. Опиоидите следват със свързаност към 14 процента от такива смъртни случаи, докато кокаинът е свързан със съвсем под 10 процента. В ярък контраст, канабисът е свързан с по-малко от един процент от всички смъртни случаи от сърдечни заболявания, свързани с употребата на вещества.

Сравнителен Анализ на Веществата и Сърдечните Ефекти

Веществата, оценявани в този анализ, включително алкохол, канабис, кокаин, опиоиди и стимуланти, се знае, че имат множество сърдечни ефекти. Те са свързани с развитието на състояния като кардиомиопатия, аритмии, микроваскуларни болести и болест на коронарните артерии, особено в случая на кокаин и стимуланти. Сред тях, алкохолът изниква като най-често срещаното вещество, свързано със смъртта от употребата на вещества и сърдечни заболявания (SU + CVD), значително повече от опиоидите, които са второто най-често срещано вещество. Канабисът, от своя страна, показва най-ниската абсолютна възрастово коригирана смъртност (AAMR) във връзка със SU + CVD.

Несъгласувани Данни за Канабис и Сърдечни Събития

Оценката на потенциалната роля на канабис в неблагоприятни сърдечни събития, като сърдечни атаки и инсулти, доведе до несъгласувани резултати. Например, мета-анализ, публикуван през май, заключи, че употребата на канабис незначително предсказва сериозни сърдечни неблагоприятни събития. Въпреки това по-скорошни данни в списание Addiction съобщиха, че възрастни, злоупотребяващи с канабис, имат повишен риск от неблагоприятни сърдечни резултати.

За да усеете картината, данни, публикувани в European Heart Journal, показаха, че пациентите с болки, използващи медицински продукти с канабис, имаха леко повишен риск от мигрена с фибрилация (AFib). Въпреки това, дългосрочни данни, публикувани в списание Heart Rhythm, не откриват повишен риск.

Разбиране на Влиянието на Канабис върху Сърдечното Здраве

Резултатите на изследването подчертават необходимостта от дълбоко разбиране на влиянието на канабис върху сърдечното здраве. Въпреки че канабисът е свързан с най-ниските рискове сред оценените вещества, несъгласуваните данни от различни изследвания подсказват, че са необходими повече изследвания, за да се разберат напълно неговите ефекти върху сърдечната система.

Импликации за Общественото Здраве и Политиката

Този анализ има значителни последици за общественото здраве и политиката, особено в контекста на текущата дискусия за легализацията на канабиса и неговите здравни въздействия. Резултатите предизвикват общите представи за опасностите от употребата на канабис, особено при сравнение с други вещества като алкохол и опиоиди.

Насоки за Бъдещи Изследвания

Поради несъгласуваната информация относно канабиса и сърдечното здраве, бъдещите изследвания следва да се съсредоточат върху дългосрочни проучвания и по-обстойни анализи. Това ще помогне за разработването на по-ясни насоки и препоръки както за медицинските професионалисти, така и за обществото, относно употребата на канабис и неговите потенциални здравни въздействия.

Назад към блога

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

За автора:

Робин Рой Кригслунд-Хансен е известен със своите обширни познания и експертни умения в областта на производството на CBD и коноп. С кариера, продължила повече от десетилетие в индустрията на канабиса, той е посветил живота си на разбирането на сложностите на тези растения и техните потенциални ползи за човешкото здраве и околната среда. През годините Робин е работил неуморно за пълната легализация на конопа в Европа. Неговата фасцинация от многостранността на растението и потенциала му за устойчиво производство го накараха да следва кариера в тази област.

Повече за Робин Рой Кригслунд-Хансен

Свързани продукти