Качествен Отчет

На тази страница можете да намерите примери за резултати от тестове на нашите CBD продукти.

Всяка производствена партида се тества в швейцарски лаборатории на трети страни, специализирани в тестването и анализа на продукти от канабис, като се използват признати методи и оборудване за тестване.

Пример за сертификати за анализ (COA) CBD масло с пълен спектър

Пример за сертификати за анализ (COA) на широкоспектърно CBD масло (<0.0% THC)