99% от всички CBD продукти в Европа са незаконни, но не всички

99% от всички CBD продукти в Европа са незаконни, но не всички

Има много объркване и грешна информация относно законността на CBD продуктите в Европа. В тази статия ще ви дадем отговори на всички ваши въпроси. Ще ви предоставим цялата история и хронология. Статията е дълга, но изчакайте, ще покрием всичко, което трябва да знаете.

Начало ще разберем законодателството на ЕС за хранителните продукти.

Дефиниция на понятието "нова храна" в ЕС

Първият регламент за новите храни е въведен през 1997 г. с Регламент (ЕС) 258/97 за създаване на механизъм за безопасност на храните за контрол на новоразработени, синтетични или генетично произведени храни. Актуализираната версия на регламента влезе в сила на 1 януари 2018 г. (Регламент (ЕС) 2015/2283).

Съгласно чл. 3, "нова храна" се определя като: "всяка храна, която не е била използвана за консумация от човека в значителна степен в рамките на Съюза преди 15 май 1997 г.".

Ако дадена храна се счита за нова, тя трябва да бъде разрешена от Комисията на ЕС и да премине през оценка на безопасността преди пускането ѝ на пазара от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA), преди да бъде законно пусната на пазара в ЕС.

Каталогът на новите храни служи като незадължителна ориентация дали даден продукт (от животински и растителен произход и други вещества) ще се нуждае от разрешение съгласно Регламента за новите храни. Каталогът на новите храни отразява становището на държавите-членки.

Канабисът в регламента за новите храни

До края на 2018 г. екстрактите с канабидиол се считаха за нови само ако нивата на канабидиол бяха "по-високи от нивата на CBD в източника Cannabis sativa L.".

Постоянният комитет вече реши през декември 1997 г., а Комисията потвърди в началото на 1998 г. буквално: "беше решено, че храните, съдържащи части от растението коноп, не попадат в обхвата на Регламент ЕО 258/97", а също и "че цветовете на конопа ... се считат за хранителни съставки" (напр. използвани за производството на напитки, подобни на бира)".

Цветовете и листата на конопа, които са части от конопеното растение, не се считат за нови храни.

Тогава изведнъж всичко се променя през януари 1999 г.

В края на 2018 г. властите в Австрия и Франция решиха да променят класификацията си за канабиса и започнаха да оказват натиск върху ЕС да промени становището си.

През януари 2019 г. представителите на държавите членки актуализираха позициите в Каталога за "Cannabis sativa L." и "Канабиноиди". Тези актуализации са очевидно неправилни въз основа на логиката и историческите факти, както съответните браншови асоциации многократно са обяснявали на държавите членки и на Европейската комисия. Поправянето им обаче ще отнеме години.

В новия запис за "Cannabis sativa L." не се споменават листата и цветовете на конопа. Само от това е видно, че промените, които изглеждат написани набързо, относно вписванията в каталога на новите храни, не са били правилни. Освен това липсват и традиционно произвежданите екстракти от коноп, въпреки че екстракцията се счита за традиционен метод за преработка на храни.

В новото вписване за "Канабиноиди" сега бяха изключени екстракти с естествено съдържание на канабиноиди, въпреки че те бяха споменати във формулировката на предишното вписване. Такива продукти вече са били на пазара и са се консумирали в значителна степен преди 1997 г.

Европейската асоциация за индустриален коноп (EIHA) убеждава ЕС да добави конопени съставки в базата данни на ЕС за козметични продукти (CosIng)

През октомври 2019 г. нашата браншова организация EIHA.org публикува своята позиция относно конопените съставки в Базата данни на ЕС за козметични продукти (CosIng).

В предложението се предлагаше следните категории да бъдат добавени като нови INCI записи в каталога на CosIng:

- ЕКСТРАКТ ОТ ЛИСТА НА КАНАБИС САТИВА
- ЕКСТРАКТ ОТ ЛИСТА/СТЪПКА НА КАНАБИС САТИВА
- ЕКСТРАКТ ОТ КОРЕН НА КАНАБИС САТИВА

Непосредствено след получаване на предложението от EIHA, ЕС реши да приложи вписванията и по този начин легализира употребата на естествени канабиноиди в козметиката.

Импликации на Съда на Европейския съюз по френско съдебно дело C-663/18 (дело Kanavape)

През ноември 2020 г. Съдът на Европейския съюз в Люксембург публикува съобщение за пресата №. 141/20 относно решението по дело C-663/18 на френския съд. За критичните промени сме писали в тази статия.

Съдебното дело е за двама френски директори на дружество, което разпространява CBD масло за вейпинг за електронни цигари във Франция. CBD е било произведено в Чешката република от законни растения коноп и извлечено от биомаса на цели растения, включително листа и цветове на канабис.

В решението си съдът приема, че правото на ЕС, по-специално разпоредбите относно свободното движение на стоки между държавите - членки на ЕС (които с настоящите споразумения за свободна търговия включват Норвегия и Швейцария), не допускат национална правна уредба като разглежданата.

Съдът отбелязва, че разпоредбите за свободното движение на стоки в рамките на Европейския съюз (членове 34 и 36 от ДФЕС) са приложими, тъй като разглежданото в главното производство CBD не може да се счита за "наркотично вещество".

От ноември 2020 г. решението на Съда на ЕС променя правния пейзаж за CBD продуктите във всички държави - членки на ЕС, през последните няколко месеца. Вследствие на решението повечето местни власти промениха правната си позиция по отношение на CBD продуктите, която ясно определя, че CBD, извлечен от цялото растение коноп (включително листа и цветове), не следва да се класифицира като наркотик.

Всички забрани за вписване на канабис в козметични продукти отпадат през февруари 2021 г.

След решението на Съда на ЕС през ноември 2020 г. EIHA поиска актуализация на базата данни за козметични продукти и отправи искане за премахване на забраните за Cannabis Sativa L. (ограничение по II/306) и за интегриране на повече записи по INCI (Международна номенклатура на козметичните съставки) в базата данни.

По- конкретно, EIHA поиска от ЕС да премахне всички забрани, свързани с вписвания на канабис в базата данни CosIng, като се има предвид, че решението на Съда на ЕС изрично се отнася до подхода към цялото растение канабис (параграф 76 от решението). Освен това те предложиха ЕС да добави нов запис в базата данни CosIng, наречен "CANNABIDIOL".

През февруари 2021 г. ЕС прие тази промяна и въведе CBD в базата данни CosIng. Можете да видите чисто новия запис за канабидиол, следвайки тази връзка. Моля, обърнете внимание, че той се нарича "КАНАБИДИОЛ - ПРОИЗВЕДЕН ОТ ЕКСТРАКТ ИЛИ ТИНКТУРА ИЛИ РЕЗИН ОТ КАНАБИС.

Още повече, CBD е добавен със следните функции: Антисебум, Антиоксидант, Подхранване на кожата и Защита на кожата. Тези функции вече могат да бъдат предлагани на пазара, без да придават на козметичните продукти с CBD какъвто и да е медицински ефект.

Новата класификация означава също, че екстрактите от листа на канабис от естествено получен CBD са разрешени в козметични продукти в ЕС.

КБГ (канабигерол) е разрешен в козметични продукти през май 2021 г.

Комисията на ЕС добави CBG (канабигерол) в базата данни на CosIng през май 2021 г. Това означава, че CBG вече може да се използва в козметиката без никакви ограничения. Можете да прочетете записа тук.

Продуктите на Formula Swiss са регистрирани в Европейския съюз и в Обединеното кралство

Всички наши CBD продукти - включително CBD масла - са регистрирани и като козметични продукти в Европейския съюз в Портала за уведомяване за козметични продукти (CPNP). Следователно ние сме една от много малкото европейски компании за канабис, които продават нашите CBD масла не като храна, а като козметика, като по този начин не нарушават Каталога на новите храни на ЕС.

Всички държави членки на ЕС имат пряк достъп до поверителната информация, която сме подали в CPNP.

За да претендирате за статут на козметичен продукт и да се регистрирате в ЕС, това не е достатъчно

За всеки от нашите козметични продукти разполагаме с много подробно информационно досие за продукта (Product Information File - PIF), което по закон нямаме право да изготвяме сами. Тя трябва да бъде изготвена от специализирана в тази област агенция на трета страна.

Като част от документацията PIF, ние също така проведохме задължителни кожни тестове върху 50 тестови лица в независими лаборатории в Германия и документирахме, че нашите продукти са безопасни и не предизвикват никакви странични ефекти при нанасяне върху кожата.

Не сме запознати с друга компания за канабис в Европа, която да е извършила пълната регистрация и да е предоставила обширната документация, вкл. кожни тестове върху 50 души за всеки продукт.

Нашето отговорно лице за ЕС е Publishing & Management ApS, Raadmandsgade 55, 2200 Copenhagen N в Дания (регистрационен номер на компанията 27290752).

В Обединеното кралство сме отговорни и за Formula Swiss UK Ltd.

Създадохме Formula Swiss UK Ltd. като дъщерно дружество в Северен Йоркшир и надлежно уведомихме Службата за безопасност на продуктите и стандарти (OPSS) за всички наши козметични CBD продукти, достъпни за потребителите във Великобритания.

Всичката информация за нашите продукти е достъпна за британските власти в Портала за уведомяване за козметични продукти или "SCNP", система, подобна на системата CPNP на Европейския съюз.

За повече информация, моля, не се колебайте да се свържете с нас.

Заключение

Класификацията на канабиса като нова храна или напитка за хората от 1997 г. насам е погрешна. Все пак трябва да спазваме класификацията, докато европейските асоциации за канабис не я променят през следващите години.

Каталогът на новите храни не е закон, а необвързваща класификация. Въпреки това всички държави - членки на ЕС, както и Норвегия и Швейцария, го третират като закон, без да въвеждат местни разновидности въз основа на каталога на ЕС.

В резултат на това всички, които рекламират CBD продукти като храна, напитки или за орална консумация, нарушават закона, според местните власти.

Твърдението, че даден CBD продукт е предназначен за козметична употреба, също не е достатъчно. Производителят или първият вносител в Европейския съюз трябва да регистрира продукта в базата данни на ЕС, да предостави подробно досие с информация за продукта и да проведе задължителни кожни тестове върху хора в лаборатории на трети страни. Пълната регистрация е дълъг и скъп процес, така че не е изненадващо, че много малко компании в Европа - включително Формула Швейцария - са преминали през целия процес за всичките си козметични продукти.

Даже ако даден продукт е правилно класифициран като козметичен в базата данни на ЕС, властите могат да решат да декласифицират продукта, ако той се описва или рекламира като притежаващ някакви характеристики, предимства или ползи, които не са включени в базата данни на CosIng. По този начин тинктурата от CBD масло не може да има препоръки за дозиране, нито пък може да има каквито и да било здравни или медицински претенции.

22 октомври, 2021

Прочети още
Държава членка на ЕС не може да забранява предлагането на пазара на канабидиол (CBD), законно произведен в друга държава членка, когато той е извлечен изцяло от растението Cannabis sativa

Държава членка на ЕС не може да забранява предлагането на пазара на канабидиол (CBD), законно произведен в друга държава членка, когато той е извлечен изцяло от растението Cannabis sativa

Днес Съдът на Европейския съюз в Люксембург публикува съобщение за пресата №. 141/20 относно решението по дело C-663/18 на френския съд.

Съдебното дело е за двама френски директори на дружество, което разпространява CBD масло за вейпинг за електронни цигари във Франция. CBD е произведено в Чешката република от законни растения коноп и е извлечено от цялата растителна биомаса, включително листата и цветовете на канабиса.

Съдът намира, че правото на ЕС, и по-специално разпоредбите относно свободното движение на стоки между държавите - членки на ЕС (сред които са Норвегия и Швейцария), не допускат национална правна уредба като разглежданата.

Съдът отбелязва, че разпоредбите относно свободното движение на стоки в рамките на Европейския съюз (членове 34 и 36 ДФЕС) са приложими, тъй като разглежданият в главното производство CBD не може да се счита за "наркотично вещество".

Съдът отбелязва, че за да даде определение на понятията "наркотик" или "упойващо вещество", правото на ЕС се позовава inter alia на две конвенции на ООН: Конвенцията за психотропните вещества и Единната конвенция за наркотичните вещества. CBD обаче не е споменат в първата от тях и макар да е вярно, че буквалното тълкуване на последната би могло да доведе до класифицирането му като наркотик, доколкото става въпрос за екстракт от канабис, такова тълкуване би било в противоречие с общия дух на тази конвенция и с нейната цел за защита на "здравето и благосъстоянието на човечеството". Съдът отбелязва, че според съвременното състояние на научните познания, което е необходимо да се вземе предвид, за разлика от тетрахидроканабинола (наричан обикновено THC), друг канабиноид от конопа, разглежданото CBD не изглежда да има психотропно действие или вредно въздействие върху човешкото здраве.

Съдът установява след това, че разпоредбите относно свободното движение на стоки не допускат местно законодателство. Забраната за пускане на пазара на CBD представлява мярка с равностоен ефект на количествените ограничения върху вноса, забранени от член 34 ДФЕС. Въпреки това Съдът припомня, че тази правна уредба може да бъде обоснована с някое от основанията от обществен интерес, предвидени в член 36 ДФЕС, като например целта за опазване на общественото здраве, на която се позовава Френската република, при условие че тази правна уредба е подходяща за осигуряване на постигането на тази цел и не надхвърля необходимото за нейното постигане.

Въпреки че тази последна преценка трябва да бъде извършена от националния съд, Съдът дава две становища в това отношение.

На първо място той отбелязва, че изглежда забраната за пускане на пазара не засяга синтетичния CBD, който има същите свойства като разглеждания CBD и който може да се използва като заместител на последния.

На второ място, Съдът приема, че от Френската република действително не се изисква да докаже, че опасното свойство на CBD е идентично с това на някои наркотични вещества. Все пак националният съд трябва да прецени наличните научни данни, за да се увери, че твърдяният реален риск за общественото здраве не изглежда основан на чисто хипотетични съображения.

Решението за забрана на пускането на пазара на CBD, което действително представлява най-рестриктивната пречка пред търговията с продукти, законно произведени и пуснати на пазара в други държави членки, може да бъде прието само ако този риск изглежда достатъчно доказан.

Френските власти - разбира се - не успяха да докажат, че CBD представлява риск за общественото здраве, и по този начин загубиха делото срещу двамата бивши директори на френското дружество.

Това решение на съда ще има предимство във всички държави-членки на ЕС.

Източници:

Curia.europa.eu (съобщение за медиите и пълно съдебно решение на френски език).

Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 2013 г., стр. 608); Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ L 347, стр. 671).

Конвенция на Организацията на обединените нации за психотропните вещества, 1971 г., сключена във Виена на 21 февруари 1971 г. United Nations Treaty Series, vol. 1019, No 14956).

Единна конвенция на Организацията на обединените нации за упойващите вещества, 1961 г., сключена в Ню Йорк на 30 март 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г. (Серия от договори на Организацията на обединените нации, том 520, № 7515).

29 юли, 2021

Прочети още
Позиция на Европейската асоциация за индустриален коноп (EIHA) относно конопените съставки в базата данни на ЕС за козметични продукти (CosIng)

Позиция на Европейската асоциация за индустриален коноп (EIHA) относно конопените съставки в базата данни на ЕС за козметични продукти (CosIng)

Европейската асоциация за индустриален коноп (EIHA) е единствената международна организация, която обединява и представлява интересите на компаниите за производство и преработка на коноп в Европа.

EIHA приветства факта, че Решение (ЕС) 2019/701 на Комисията, публикувано на 5 април, включва 22 съставки, свързани с конопа. В този списък е включен и канабидиолът като позиция 4403, без да се прави разграничение между синтетична и растителна субстанция.

В светлината на последните решения, предложени от Работната група по козметични продукти относноCannabis sativa L., EIHA би искала да повтори позицията си по този въпрос. Като се има предвид, че последните промени са продиктувани от съгласуването на Единната конвенция на ООН за упойващите вещества и регламентите на ЕС, изглежда уместно да се подчертае неточността на това съгласуване, тъй като индустриалният коноп е ясно изключен от обхвата на Единната конвенция на ООН.

Обобщение

Индустриалният коноп (expressis verbisсемена и листа) и всякакви продукти или съставки, получени от индустриален коноп, са изключени от обхвата на Единната конвенция.

На общностно равнище в ЕС растението канабис (Cannabis sativaL.) се счита за селскостопански продукт и за "промишлено растение" както за отглеждане, така и за производство на семена съгласно Регламент (ЕС) 1308/2013 и може да се отглежда законно, стига съдържанието на THC в тях да не надвишава (действителните) 0,2 %.

Сходни разпоредби могат да бъдат намерени в националните законодателства.

Следвайки последните промени в Каталога на CosIng, EIHA би искала да предложи нова формулировка за Cannabidiol и 3 нови вписвания в INCI. Новата формулировка взема предвид основната законност на конопа за промишлена употреба съгласно съществуващите международни договори, но също така и правилата на Европейския съюз и държавите членки относно точната класификация на конопа за промишлена употреба.

За да се гарантира, че потребителите могат да закупят безопасен продукт по всяко време (чл. 3 от Регламент ЕО/1223/2009), насоката за съдържанието на THC в козметичните продукти следва да не надвишава 20 μg THC/g.

Предложението на ИАЛХ за вписване на КОСИНГ е следното:

Чистият канабидиол (CBD) като такъв, независимо от неговия източник, не е включен в списъците на Единната конвенция за упойващите вещества (1961 г.), така че не е контролирано вещество. Забранява се обаче употребата му в козметични продукти, ако е изолиран от екстракт, тинктура или смола отCannabis SativaL., различен от индустриален коноп.

За целите на разяснението EIHA изисква следните категории да бъдат добавени като нови вписвания в INCI каталога на CosIng:

- ЕКСТРАКТ ОТ ЛИСТА НА CANNABIS SATIVA
- ЕКСТРАКТ ОТ ЛИСТА/СТЪПКА НА CANNABIS SATIVA
- ЕКСТРАКТ ОТ КОРЕН НА CANNABIS SATIVA

Индустриалният коноп и Единната конвенция на ООН от 1961 г.

Отчитайки като основен принцип йерархията на законите, на международно ниво европейските държави членки (в качеството си на страни, подписали Конвенцията) трябва да спазват Единната конвенция за упойващите вещества на ООН от 1961 г. (т.нар. Нюйоркска конвенция), изменена с Протокола от 1972 г.

От преамбюла ясно се посочва, че Конвенцията има за цел да защити здравето и благосъстоянието на човечеството. Следователно страните (държавите) признават, че наркотиците са необходими за облекчаване на болката и страданието на хората, като същевременно страните се ангажират да се борят с пристрастяването към наркотични вещества и злоупотребата с тях. Въпреки това е необходимо да се направи ясно разграничение между наркотичен канабис (с високо съдържание на THC) и индустриален канабис (с ниско съдържание на THC), тъй като индустриалният коноп просто не може да се използва за наркотични цели и следователно не е включен в намерението и обхвата на Единната конвенция.

И двете конвенции от 1961 г. и 1971 г. (последната за психотропните вещества) позволяват използването на наркотични и психотропни вещества за производството на вещества или продукти, които не са обхванати от тези конвенции (вж. член 2, параграф 9 от Конвенцията от 1961 г. и член 4, буква б) от Конвенцията от 1971 г.). Страните обаче трябва да гарантират, че използваните в тези процеси упойващи/психотропни вещества накрая ще бъдат в такова състояние, че на практика няма да се злоупотребява с тях или да се възстановява оригиналният наркотик или вещество.

Прочитайки преамбюла в съчетание с член 1 § 1б от Конвенцията, разграничението е ясно: семената и листата (когато не са придружени от цъфтящи или плодоносещи върхове, като последните се определят само като "канабис") са изключени от обхвата на Конвенцията, тъй като не се считат за наркотик.

Член 4 от Единната конвенция (който се отнася до общите задължения на страните) се отнася само до медицински и научни цели за всички дейности с наркотици. Вследствие на това индустриалният коноп и производните му продукти не се считат за наркотици поради ниското съдържание на THC.

Още повече, че в Конвенцията се посочва в чл. 28, ал. 2, че: "Конопът се използва за производство на растения, които не са предназначени за производство на растения: "Настоящата конвенция не се прилага за отглеждането на растението канабис изключително за промишлени цели (влакна и семена) или за градинарски цели". В официалния коментар от 3 август 1962 г. на Единната конвенция на ООН на стр. 312 се заключава, че "[Р]астението канабис се отглежда за влакно, семена, за наркотици (канабис и канабисова смола) и за листата му. ", и "... листата не са "наркотици"." От коментара следва, че [този] "режим на контрол се прилага само за отглеждането на растението канабис за производство на канабис и канабисова смола". И още по-важно е, че "отглеждането за всякакви други цели, и не само за целите, посочени в параграф 2, следователно е освободено от контролния режим, предвиден в член 23".

Изключването на растението канабис за промишлени и градинарски цели от намерението и законодателството на самата Конвенция следователно разрешава отглеждането и използването на този определен вид растение канабис, промишлен коноп и неговите производни за цели, които се различават от тези, свързани с производството на наркотици.

Тъй като листата от индустриален коноп не могат да се използват за производство на наркотични вещества, те следователно не могат да бъдат включени в намерението и смисъла на член 28, § 3.

Когато ГД "Растеж" заявява, че "Съставките, които са получени от семена или листа на канабис, например масло/екстракт/прах от семена на Cannabis sativa/т.н., не следва да бъдат забранени, тъй като са освободени въз основа на член 1, буква б)", следва да се добави, че "съставките, които са получени от други части на канабиса и са предназначени за немедицински и ненаучни цели, също не следва да бъдат забранени, тъй като са освободени въз основа на член 2, параграф 9 и член 28, параграф 2.

В заключенията на документа на Генерална дирекция "Растеж" предположенията, че "Канабидиолът [...] е забранен за употреба в козметични продукти (II/306), ако е приготвен като екстракт, тинктура или смола от Канабис в съответствие с Конвенцията", напълно пренебрегват и забравят един от основните критерии на Единната конвенция: "целта" на отглеждането и употребата.

Доколкото козметичните продукти не попадат в компетенциите на наредбите за лекарствата и фармацевтичните продукти на държавите членки, не съществува никакво задължение за забрана на тяхното производство, изработване и употреба. От държавите просто ще се изисква да предоставят основна статистическа информация на INCB за целите на мониторинга (съгласно член 2, параграф 9, буква б).

Приемането на такива стъпки от страна на ЕС би означавало създаването на нов слой от разпоредби sui generis (несвързани с Единната конвенция, пренебрегващи тълкуването на Коментара на генералния секретар и подкопаващи неотдавнашната научна оценка на СЗО за МД и нейната препоръка, че тя не следва да попада в обхвата на Единната конвенция). Това вероятно ще закрепи по-строги и по-силни мерки за контрол от тези на повечето страни, подписали Единната конвенция, подкопавайки селскостопанския сектор, който вече е обект на важен набор от решения. Най-лошото е, че това сякаш върви в точно обратната посока на световната тенденция, при която страните от Китай до Съединените американски щати реформират своите закони за конопа в посока опростяване, за да подкрепят постоянно растящия пазар на коноп.

Индустриалният коноп и Европейският съюз

На ниво ЕС, в приложение I към ДФЕС (Договор за функционирането на Европейския съюз) са изброени селскостопанските продукти, за които се прилагат разпоредбите на самия договор, сред които в глава 57.01 е "Истински коноп (Cannabis sativa), суров или преработен, но не изпреден; дреб и отпадъци от истински коноп (включително издърпани или развлакнени парцали или въжета)".

На общностно ниво растението канабис (Cannabis sativa L.) се счита за селскостопански продукт и за "промишлено растение" както за отглеждане, така и за производство на семена съгласно Регламент (ЕС) 1308/2013.

В Регламент (ЕС) 1307/2013 (вж. членове 32.6, 35.3 и 52) се подчертава, че "Площите, използвани за производство на коноп, са допустими хектари само ако използваните сортове имат съдържание на тетрахидроканабинол, което не надвишава 0,2 %.", и "С цел опазване на общественото здраве на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 70 за определяне на правила, с които отпускането на плащания се обвързва с използването на сертифицирани семена от определени сортове коноп, както и процедурата за определяне на сортовете коноп и проверката на съдържанието на тетрахидроканабинол в тях, посочена в член 32, параграф 6.", и "Обвързаното с производството подпомагане може да бъде предоставено на следните сектори и производства: зърнени култури, маслодайни семена, протеинови култури, зърнени бобови култури, лен, коноп, ориз, ядки, картофи за нишесте, мляко и млечни продукти, семена, овче и козе месо, говеждо и телешко месо, зехтин, копринени буби, сух фураж, хмел, захарно цвекло, тръстика и цикория, плодове и зеленчуци и култури с кратък цикъл на ротация."

По принцип законността на производството и търговията с канабис като "земеделски продукт" и "промишлено растение" зависи от процентното съдържание на THC (тетрахидроканабинол), което не може да бъде по-високо от (понастоящем) 0,2%, в съответствие с методите, посочени в гореспоменатия закон и уточнени в Делегиран регламент (ЕС) 639/2014 на Комисията и Регламент за изпълнение 809/2014 на Комисията. Съгласно същия регламент европейските земеделски стопани, които отглеждат индустриален коноп и спазват наложените ограничения на THC, имат право да получават плащания по ОСП.

Оттук следва, че:
- само Cannabis sativa L. се счита за селскостопански продукт в ЕС;
- по същия начин само Cannabis sativa L. се счита за "промишлено растение";
- производството на Cannabis sativa L. подлежи на спазване на ограниченията за THC, които не трябва да са по-високи от (понастоящем) 0,2 %;
- при определянето на законността или незаконността на производството на канабис в ЕС не се разглеждат никакви други вещества (т.е. канабидиол (CBD) или други канабиноиди).

Индустриален коноп на национално ниво

Основавайки се на Единната конвенция на ООН, страните (държавите) са приели свои закони за наркотичните вещества, като на свой ред правят ясно разграничение между наркотичен канабис (над 0,2 % или 0,3 %, Швейцария мин. 1,0 % в THC) и индустриален коноп с ниско съдържание на THC (под 0,2 % или 0,3 % или 1,0 %). С тези национални закони за наркотичните вещества всички страни признават компетентността на ООН и остават в рамките на тази организация. Те ясно изключват индустриалния коноп от юрисдикцията на Конвенцията от 1961 г. Благодарение на тези законодателни уточнения на национално ниво процъфтяващата конопена индустрия започна да се разраства значително особено през последните десет години.

Позиция и предложение на EIHA относно екстрактите от коноп в CosIng

Едни от най-горещите, най-обсъжданите съставки в козметиката днес са производните на конопа. Тяхната употреба се е превърнала в основна тенденция в грижата за кожата с множество продукти, предлагани на пазара като масла, балсами, кремове, лосиони и серуми за лице. За съжаление, има много неясноти относно производните на канабиса, свързани с тяхното качество и какво законно могат да съдържат. Последната промяна в базата данни CosIng, която не е правно обвързващ документ, потвърждава тази негативна тенденция.

Отчитайки всички горепосочени разсъждения и предположения, EIHA посочва, че:

Причина за международен контрол на "канабиса" и "екстрактите от канабис" е фактът, че и двата вида съдържат "смола", считана за наркотично вещество и съставена от психотропното вещество THC в количества, които могат да бъдат използвани за злоупотреба.

"Екстракти от конопено растение" могат да се определят като екстракти от конопено растение, които съдържат различни съставки на конопеното растение, но които имат много ниско, ако изобщо имат такова, съдържание на THC. Те се получават от която и да е част на растението, например: листа, цветове, инфуктури, корени, семена.

При "екстрактите от конопени растения" изходният материал вече е с ниско съдържание на THC. След прибирането на реколтата съдържанието на THC се намалява допълнително чрез пречистване в рамките на ограниченията, определени (които предстои да бъдат определени) от регулаторните органи. По този начин, поради ниското си съдържание на THC, тези продукти на практика не могат да бъдат използвани за злоупотреба или за възстановяване на THC от тях. Следователно "екстрактите от растения от рода на конопа" стават "продукти, които не попадат в обхвата на Конвенцията от 1961 г." - те не са нито наркотично, нито психотропно вещество.

Въпреки че "екстрактите от конопени растения" все още съдържат известни следи от THC, очевидно нито намерението на Единната конвенция, нито целта на Регламент (ЕО) № 178/2002 относно храните е била да се дисквалифицират продукти като "екстрактите от конопени растения", които съдържат количества THC не подлежащи на злоупотреба. Международните конвенции за контрол на наркотиците не считат този продукт за опасен. Би било абсурдно, ако настоящият регламент дисквалифицира "растителните екстракти от коноп", като се позовава на конвенциите за контрол на наркотиците.

Европейските земеделски производители и промишлеността използват конопени семена, корени, цветове, листа (след цъфтежа и най-вече дори след узряването на семената) за производството на различни конопени екстракти. Тези продукти вече са били
4
изключени от обхвата на контролния режим на Единната конвенция, тъй като от две десетилетия са в сила приложими и изпълнявани разпоредби, съответстващи на Конвенцията. Новите регламенти трябва да бъдат насочени към опростяване и коригиране на грешките, а не към добавяне на слоеве сложност.

Отчитайки всичко това, EIHA предлага и препоръчва следните нови позиции по INCI:

- ЕКСТРАКТ ОТ ЛИСТА НА КАННАБИС САТИВА
- ЕКСТРАКТ ОТ ЛИСТА/СТЪМНА ЧАСТ НА КАННАБИС САТИВА
- ЕКСТРАКТ ОТ КОРЕН НА КАННАБИС САТИВА

Наред с това, за да се гарантира, че потребителите могат да закупят безопасен продукт по всяко време (член 3 от Регламент ЕО/1223/2009), EIHA предлага да се разреши използването на всички екстракти от Cannabis sativa от индустриален коноп като козметични съставки, ако съдържанието на THC в козметичния продукт не надвишава 20 ppm (20 μg THC/g).

Позиция и предложение на EIHA относно канабидиола в козметиката

Чистият канабидиол (независимо дали е произведен синтетично или чрез изолиране от растения от рода на канабиса) получи ясен "carte blanche" от резултата на 39-ия предварителен преглед на ECDD на СЗО. Това беше признато от всички държави - членки на ООН, на 61-вата сесия на Комисията по наркотични вещества (E/CN.7/2018/CRP.3), на която беше обявено, че се събират данни за критичен преглед на "[екстракти или] препарати, съдържащи почти изцяло канабидиол (CBD)"

.

Експертите на ECDD никога не са се съгласявали CBD да бъде подложен на критичен преглед, напротив, резултатът от предварителния преглед ясно го поставя извън обхвата на работата на Комитета. Въпреки това през ноември 2017 г. по решение на експертите на ECDD беше свикан критичен преглед на "Екстракти или препарати, съдържащи почти изцяло канабидиол". И все пак EIHA е свидетел, че на 40-ата среща на ECDD е предприет критичен преглед на канабидиола (CBD).

Въпреки този разколебан процес на подготовка, EIHA като цяло приветства крайния резултат, като препоръчва да не се включват продукти, считани за чист канабидиол (CBD), в списъците на Международните конвенции за контрол на наркотиците, публикувани във вербална нота до генералния секретар на ООН от 23 юли 2018 г.

И все пак EIHA официално възрази1 срещу аргументацията на експертите, според която "... ако е приготвен като екстракт или тинктура от канабис, [канабидиолът] се контролира в Списък I на Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г."

.

Независимо от факта, че Списък I следва да включва само фармацевтични лекарства и съединения и следователно да игнорира CBD, който се използва широко в промишлеността, в хранителни добавки, храни за домашни любимци и козметика, погрешният прочит на този резултат може да доведе до разграничаване на канабидиола, произведен синтетично и чрез изолиране от растенията канабис. Например в германската монография C-052 на DAC/NRF за канабидиол2 се споменава хроматографска чистота между 98,0-102,0 % и се определят ∆9-THC, ∆8-THC и канабинол (CBN) като "определени примеси". Освен това в него се посочва, че CBD може да бъде както с естествен, така и със синтетичен произход. Без да се засягат другите законови изисквания относно производството на екстракти от канабис и последващото изолиране на чист CBD от тях, разглеждането на "канабидиол" от растителен произход като "екстракт от канабис" не отговаря на принципите на нито един от съответните международни стандарти; нито на системата на номенклатурата по органична химия (IUPAC), нито на Chemical Abstracts Service (CAS), нито на кодовете на Хармонизираната система на СТО:

Токсикологичните и фармакологичните свойства на дадено вещество или екстракт, както и потенциалът му за злоупотреба, зависят основно от неговите съставки и състав. От значение е съдържанието на даден наркотичен компонент и действието на веществото, а не произходът на веществото или производствената му процедура.

Наред с това профилът на примесите на изолирано химично съединение (в този случай с Δ9-THC като примес) може да не е уникален или характерен, за да се различава от синтетичната версия. Профилът на примесите (страничните продукти) на синтетичния продукт може дори да бъде много сходен с "профила на примесите" на естествения изолиран продукт, по-специално ако синтетичният път е биомиметичен.

На същите основания пречистеният канабидиол (CBD), получен от растителен източник, не е екстракт от "канабис" и следователно не е включен в списъка на Единната конвенция (1961 г.).

EIHA подкрепя разграничаването на Канабидиол от растителен произход от Канабидиол, произведен от човека, само за целите на сертифицирането по схемите за "натурална козметика".

Когато става въпрос за козметика, CBD от естествени източници се нуждае от стъпки на обработка, за да се получи чист продукт. По този начин за получаването на чист CBD изолат са необходими няколко етапа на обработка и пречистване. По този начин може да се получи чист CBD с много малък дял на други канабиноиди, терпени и флавоноиди от конопеното растение. По този начин натуралният CBD от естествени източници е по-безопасен.
- CBD не проявява типичните ефекти, които проявяват другите канабиноиди
- CBD няма потенциал за злоупотреба
- Забраната на CBD от естествени източници би се основавала на евентуалното съдържание на THC
- CBD е молекула, която трудно прониква през кожата и се натрупва в роговия слой.
- В Решение № 701/2019 г. на ЕС CBD е споменат сред козметичните съставки, без да се прави разграничение между синтетичен и растителен изолат на CBD.

Четири допълнителни примера за това защо не е допустимо да се прави разграничение между химични вещества, изолирани от растителни източници, и синтезирани, са посочени в Техническото приложение към настоящата позиция.

Общение на предложенията на EIHA за промяна на настоящите определения в базата данни CosIng

В допълнение към новите три вписвания в INCI и след всички научни доказателства, изложени в настоящата позиция, EIHA би искала да предложи следната формулировка за козметичното ограничение в CosIng за канабидиол:

Чистият канабидиол (CBD) като такъв, независимо от неговия източник, не е включен в списъците на Единната конвенция за упойващите вещества (1961 г.), така че не е контролирано вещество. Забранява се обаче употребата му в козметични продукти, ако е изолиран от екстракт, тинктура или смола от Cannabis Sativa L., различен от индустриален коноп.

Имена на авторите:

Борис Баняс, Бернхард Байцке, Даниел Крузе, Лоренца Романезе, Катрин Уилсън

Източници:

http://eiha.org/media/2014/08/18-12-04_EIHA_contribution_41th_ECDD.pdf

DAC/NRF 2016/2, C-052, Cannabidiol, 12 страници.

Регламент (ЕО) 1334/2008 относно ароматизантите, приложение I, част А.

FDA (2010 г.): Ръководство за промишлеността, Информация за химията, производството и контрола на лекарствените вещества. Страница 52.

Министерство на здравеопазването и човешките ресурси на САЩ, Писмо до DEA, май 2018 г., Документ, изготвен от персонала на FDA по контролираните вещества, "Основание за препоръката за поставяне на канабидиол в Списък V на Закона за контролираните вещества", стр. 9 и следващите.

Техническо приложение

Казус за ароматизантите в храните

История за чисти вещества, изолирани от растителни екстракти, и същите вещества, произведени синтетично, е тази за ароматичните вещества. В крайна сметка разграничението между ароматичните вещества от естествен произход и техните химически еквивалентни синтетични аналози в списъка на ЕС беше изоставено в европейските регламенти, с изключение на изискванията за етикетиране (напр. ванилин). Подобни регулаторни практики, основани на доказателства, следва да бъдат следвани от ГД "Здравеопазване и безопасност на храните".

Проучване на случаи на API от растителен произход

Можем допълнително да обосновем становището си въз основа на цитат от Ръководство за промишлеността относно производството на лекарствени вещества, публикувано от Администрацията по храните и лекарствата на САЩ: "Химическо вещество (напр. растителен екстракт), използвано за производство на полусинтетично лекарствено вещество или сурово лекарствено вещество, получено от растение [...], се счита за междинен продукт". Това твърдение ясно показва, че растителният екстракт, използван за изолиране на чисто химично вещество като активна фармацевтична съставка (АФС), не е самата АФС, нито пък лекарственият продукт, произведен от нея. Растителният екстракт е само междинен/изходен материал при преработката за получаване на чист API.

Очевидно е, че разграничението между CBD, произведен от растението канабис, и синтетично произведеното CBD се прави, защото първото все още може да съдържа следи от психоактивни канабиноиди като примеси. Въпреки факта, че синтетичният CBD също може да ги съдържа, не е научно доказано, че CBD, произведен от растението Канабис, ще има наркотични/психотропни ефекти поради следите например от ∆9-THC, които може да съдържа. Изследване на потенциала за злоупотреба с хора с чист CBD, произведен от естествен източник, показва, че този CBD не предизвиква нито един от известните THC-ефекти в "теста за харесване на наркотици", освен това плазмените нива на THC са много по-ниски от тези, които могат да се очакват след прилагане на еквивалентни следи от Дронабинол, факт, който сочи нелинейна фармакокинетика.

По тези съображения също така не е оправдано да се счита за включен в списъка на Единната конвенция [чист] канабидиол, получен от екстракт от Cannabis sativa L.

Проучване на случая с дронабинол

Подобен пропуск на логиката може да се демонстрира и по отношение на дронабинола: (-)-транс-делта-9-THC е включен в Списък II на Конвенцията за психотропните вещества от 1971 г. през 1991 г. и доскоро е бил почти изцяло произвеждан синтетично (напр. Marinol®). Следвайки логиката, използвана понастоящем от ГД "Растеж", следва ли Дронабинол, получен по естествен път (напр. произведен от генеричен производител от растение от рода Cannabis и по този начин отговарящ на спецификацията в монографията), да попадне и в Списък I на Конвенцията за наркотичните вещества от 1961 г., тъй като се счита за екстракт от канабис? Със сигурност не!

Казус за алкалоидите на опиума

Интересен за изследване е случаят с опиума, който е естествен материал, контролиран като наркотично вещество подобно на канабиса. Отделните вещества, получени от опиум, не попадат под международен контрол, освен ако не са изрично включени в списъка на наркотичните вещества. Докато морфинът, кодеинът или тебаинът са наркотични вещества, други вещества, които могат да се извлекат от опиума, като носкапин и папаверин, не са под международен контрол. Ако носкапинът и папаверинът, извлечени от опиум, не са наркотични вещества, то CBD, дори когато е приготвен като екстракт от канабис, не следва да се счита за наркотично вещество, освен ако не бъде препоръчан за включване в списъка - което беше изключено от 40-ата среща на ECDD.

Още доказателства

Общинският здравен орган на Словашката република е отговорил на EIHA с писмо от 30 ноември 2016 г., Ref.: UHVBPKV/9819/2016/Kr, в което се казва, наред с другото, следното изявление: "...канабидиолът може да се добавя към козметични продукти като чисто вещество (естествено или синтетично), но също така и като част от екстракти от растението и семената на Cannabis sativa...".

29 юли, 2021

Прочети още
Базата данни на ЕС за козметични продукти вече включва вписване на натурално CBD

Базата данни на ЕС за козметични продукти вече включва вписване на натурално CBD

Преди малко писахме за успеха на нашата общоевропейска индустриална асоциация - Европейската асоциация за индустриален коноп (EIHA.org) - и обяснихме как EIHA предложи промени в базата данни CosIng през октомври 2019 г. и как ЕС приложи предложените промени веднага след това, като по този начин напълно легализира екстракта от листа на Cannabis Sativa в козметичните продукти във всички държави членки на ЕС. 

Положителните последици от промяната в базата данни CosIng през октомври 2019 г.

Всички наши продукти, съдържащи CBD, са регистрирани в Портала за нотификация на козметични продукти (CPNP) като козметични продукти и не се предлагат на пазара за орална консумация.

Formula Swiss е една от едва няколкото CBD компании в Европа, които не нарушават ограниченията на Каталога на новите храни от януари 2019 г., когато ЕС реши да класифицира CBD продуктите като нови храни.

Импликации на Съдът на Европейския съюз по френско съдебно дело C-663/18 (дело Kanavape)

През ноември 2020 г. Съдът на Европейския съюз в Люксембург публикува съобщение за пресата №. 141/20 относно решението по дело C-663/18 на френския съд. За важните промени сме писали в тази статия.

Съдебното дело е за двама френски директори на дружество, което разпространява CBD масло за вейпинг за електронни цигари във Франция. CBD е произведено в Чешката република от законни растения коноп и е извлечено от цялата растителна биомаса, включително листата и цветовете на канабиса.

Съдът намира, че правото на ЕС, и по-специално разпоредбите относно свободното движение на стоки между държавите - членки на ЕС (сред които са Норвегия и Швейцария), не допускат национална правна уредба като разглежданата.

Съдът отбелязва, че разпоредбите относно свободното движение на стоки в рамките на Европейския съюз (членове 34 и 36 ДФЕС) са приложими, тъй като разглежданият в главното производство CBD не може да се разглежда като "наркотично вещество".

През последните няколко месеца от ноември 2020 г. насам решението на Съда на ЕС промени правния пейзаж по отношение на CBD продуктите във всички държави - членки на ЕС, и повечето местни власти промениха правната си позиция по отношение на CBD продуктите след решението, което ясно определя, че CBD, извлечено от цялото растение коноп (включително листа и цветове), не следва да се класифицира като наркотик.

Стопански промени в базата данни CosIng

След решението на Съда на ЕС през ноември 2020 г. Европейската асоциация за индустриален коноп поиска актуализация на базата данни CosIng и поиска да се запазят забраните за Cannabis Sativa L. (ограничение по II/306) и да се интегрират повече записи по INCI (Международна номенклатура на козметичните съставки) в базата данни

По-конкретно EIHA поиска от ЕС да премахне всички забрани, свързани с вписвания за канабис в базата данни CosIng, като вземе предвид, че решението на Съда на ЕС изрично се отнася до подхода за цялото растение канабис (параграф 76 от решението). Освен това те предложиха ЕС да добави нов запис в базата данни CosIng, наречен "CANNABIDIOL".

Днес ЕС е приел тази промяна и е въвел CBD в базата данни CosIng. Можете да видите чисто новия запис за канабидиол, следвайки тази връзка. Моля, обърнете внимание, че се нарича "КАНАБИДИОЛ - ПРОИЗВЕДЕН ОТ ЕКСТРАКТ ИЛИ ТИНКТУРА ИЛИ РЕЗИН ОТ КАНАБИС.

Още повече, CBD е добавен със следните функции: Антисебум, Антиоксидант, Подхранване на кожата и Защита на кожата. Тези функции вече могат да бъдат предлагани на пазара, без да придават на козметичните продукти с CBD каквито и да било медицински ефекти.

Това също така означава, че от днес в козметичните продукти в ЕС са разрешени не само екстракти от листа на канабис, но и CBD, получен по естествен път.

Ние, разбира се, сме много доволни от промените в базата данни за козметични продукти и приветстваме EIHA и нейния усърдно работещ екип за извършването на тези промени от името на цялата европейска индустрия за производство на канабис.

29 юли, 2021

Прочети още

Европейската зелена сделка - как можем да постигнем зелено възстановяване с коноп?

Европейската зелена сделка - как можем да постигнем зелено възстановяване с коноп?

Нашата браншова асоциация EIHA току-що направи видеоклип, който обяснява как можем да използваме коноп, за да постигнем нулеви емисии в Европа до 2050 г.

Европейската асоциация за индустриален коноп (EIHA) представлява общите интереси на конопените фермери, производители и търговци, работещи с конопени влакна, корени, семена, листа и канабиноиди.

Мисията на EIHA е да разработи единен и безопасен общ пазар на висококачествени конопени продукти, вдъхновен от принципа на социална, екологична и икономическа устойчивост. EIHA вярва в устойчивия икономически модел, който съвместява селското стопанство, промишлеността и околната среда. Поради тази причина асоциацията насърчава развитието на територията на ЕС на местни, но глобално свързани вериги за създаване на стойност, способни да предоставят многобройните екосистемни услуги, които конопът може да предложи.

27 юли, 2021

Прочети още
Парламентът на ЕС одобрява увеличаването на нивото на THC за индустриалния коноп от 0,2 на 0,3%

Парламентът на ЕС одобрява увеличаването на нивото на THC за индустриалния коноп от 0,2 на 0,3%

През изминалата седмица Парламентът на ЕС в Брюксел одобри повишаването на нивото на THC за индустриалния коноп на полето при ключово гласуване по Общата селскостопанска политика.

Европейският парламент гласува преговорната си позиция по отношение на трите регламента, които оформят Общата селскостопанска политика (ОСП). Този текст ще бъде обект на преговори с Европейската комисия и Съвета на ЕС, като целта е да се намери обща позиция, която да бъде приета през 2021 г.

Членовете на парламента гласуваха в подкрепа на увеличаването на нивото на THC на полето от 0,2% обратно на 0,3% и на възможността за установяване на пазарни стандарти за конопа.

Резултатът от гласуването представлява голямо постижение за европейския конопен сектор, тъй като - ако по-късно бъдат потвърдени от Съвета - тези две разпоредби ще окажат значително въздействие върху развитието на европейските предприятия за производство на коноп.

Повишаването на нивото на ТХК в индустриалния коноп ще позволи навлизането на нови сортове и петна на пазара, което ще доведе до по-добро адаптиране на културите към климатичните условия в различните държави-членки на ЕС.

От друга страна, възможността за установяване на пазарни стандарти би довела до значително повишаване на качеството и стандартизацията на продуктите, получени от коноп, както и до ясна регулаторна рамка, обхващаща широк спектър от аспекти. Маркетинговите стандарти обхващат търговските описания, критериите за класификация, представянето, етикетирането, опаковането, характеристиките на продукта, специфичните използвани вещества и съставки, методите на отглеждане и др. Такива стандарти вече съществуват за повечето селскостопански продукти, включително за виното, плодовете, зеленчуците и зехтина, поради което е справедливо към тях да се добави и конопът.

Европейската асоциация за индустриален коноп (EIHA) е истински щастлива от резултата от гласуването в Парламента и силно насърчава Съвета да приеме предложенията, представени от законодателния орган на ЕС.

"В продължение на десетилетия конопът се считаше за второстепенна култура, докато в продължение на векове той е бил ключов актив за нашите икономики.", заяви г-н Даниел Крузе, председател на EIHA.

"Гласуването на Парламента отразява обновения подход на нашето общество към това прекрасно растение, което има потенциала да декарбонизира много различни производствени сектори и да осигури на земеделските производители постоянен и екологичен източник на приходи".

Европейската международна конопена асоциация (EIHA.org) ще продължи да се застъпва за ясна и научнообоснована регулаторна рамка, предвиждаща цялостен подход към растенията, и ние силно подкрепяме техните усилия.

Източник: EIHA.org, 26.10.2020 г.

27 юли, 2021

Прочети още
Незаконни ли са CBD таблетките за консумация в Европа?

Незаконни ли са CBD таблетките за консумация в Европа?

В тази статия ще обясним защо всички CBD продукти за перорална консумация - включително CBD капсули, CBD гумени бонбони, CBD масла за перорална консумация - и всички други CBD ястия понастоящем се считат за незаконни продукти във всички държави-членки на ЕС.

Ще изложим и мнението си защо нашата компания и много други заинтересовани страни в Европа смятат, че правното тълкуване и прилагането на законите в Европейския съюз са погрешни, както и защо се очаква правната ситуация да се промени през следващите години.

Определение на понятието "нова храна"

Първият регламент за новите храни е въведен още през 1997 г. с Регламент (ЕС) 258/97 с цел създаване на механизъм за безопасност на храните за контрол на новоразработени, синтетични или генетично произведени храни и хранителни добавки. Актуализирана версия на регламента влезе в сила на 1 януари 2018 г. (Регламент (ЕС) 2015/2283).

Съгласно чл. 3, "нова храна" се определя като:

"всяка храна, която не е била използвана за консумация от човека в значителна степен в рамките на Съюза преди 15 май 1997 г.".

Ако дадена храна се счита за нова, последиците от това са, че тя трябва да бъде разрешена от Комисията на ЕС и да бъде подложена на оценка на безопасността преди пускането ѝ на пазара от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), преди да може да бъде законно пусната на пазара в ЕС.

Каталогът на новите храни служи за незадължителна ориентация дали даден продукт (от животински и растителен произход, както и други вещества) ще се нуждае от разрешение съгласно Регламента за новите храни. Каталогът на новите храни отразява мнението на държавите членки. По този начин препратките към Каталога на новите храни не могат да се използват за ограничаване на продуктите от канабис в Европейския съюз, нито в Швейцария, но въпреки това това се случва ежедневно.

Канабисът в регламента за новите храни

До края на 2018 г. екстрактите с канабидиол се считаха за нови само ако нивата на канабидиол бяха "по-високи от нивата на CBD в източника Cannabis sativa L.". С други думи, естествено полученият канабидиол беше разрешен, ако беше в концентрация 2-5%, което е естественото ниво на CBD в повечето одобрени от ЕС сортове коноп, докато по-силните концентрации се считаха за нови и следователно незаконни.

Постоянният комитет на ЕС вече е взел решение през декември 1997 г., а в началото на 1998 г. Комисията потвърждава писмено пред европейската конопена индустрия буквално:

"беше решено, че храните, съдържащи части от конопеното растение, не попадат в приложното поле на Регламент ЕО 258/97", а също и "че цветовете на конопа ... се считат за хранителни съставки" (например използвани за производството на напитки, подобни на бира)".

Очевидно е, че цветовете и листата на конопа, които са части от конопеното растение, не се считат за нови храни.

През януари 2019 г. представителите на държавите - членки на ЕС, актуализираха вписванията в Каталога на новите храни за "Cannabis sativa L." и "Канабиноиди". Тези актуализации са очевидно некоректни, основани на логиката и историческите факти, както организации като Европейската международна конопена асоциация (EIHA) и много други заинтересовани страни многократно са обяснявали на държавите членки и Европейската комисия.

В новото вписване за "Cannabis sativa L." вече не се споменават листата и цветовете на конопа. Само от това е очевидно, че последните промени, които изглеждат написани набързо, относно вписванията в каталога на новите храни, са некоректни. Освен това сега липсват и традиционно произвежданите екстракти от коноп, въпреки че екстракцията се счита за традиционен и конвенционален метод за преработка на храни.

В новото вписване за "Канабиноиди" сега са изключени екстракти с естествено съдържание на канабиноиди, въпреки че те бяха споменати във формулировката на предишното вписване. Такива продукти вече са били на пазара и са се консумирали в значителна степен преди 1997 г.

Екстракцията от канабис в законодателството на ЕС

Екстрактите от канабис могат да бъдат водни екстракти (например "за напитки, подобни на бира"), екстракти чрез пресоване, екстракти, базирани на екстракция на мазнини ("обезмаслено конопено семе"), или екстракти, произведени чрез традиционни екстракционни средства.

От 2009 г. в Директива 2009/32/ЕО на ЕС ясно се посочва, че традиционните екстракционни средства, като етанол (алкохол) или CO2 (въглероден диоксид), трябва да бъдат разрешени от държавите членки при производството на храни или хранителни съставки.

Опростено казано, това означава, че когато дадена храна или хранителна съставка се преработва чрез традиционен производствен метод на екстракция с помощта на екстракционните агенти, изброени и разрешени в директивата, тя остава храна или хранителна съставка и не се счита за "нов хранителен" продукт (вж. чл. 2, параграф 1, втора алинея от Директивата).

Последващата актуализация на Регламента за новите храни (2015/2283) следователно може, като се вземе предвид тази вече съществуваща Директива 2009/32/ЕО, да означава само нови екстракционни агенти и "нови екстракти", но не и екстракти, получени и произведени чрез традиционните екстракционни агенти, които вече са регламентирани.

Съществени доказателства срещу Каталога на новите храни

Няколко организации от конопената индустрия в Европа вече са споделили с Европейската комисия съществени доказателства, доказващи, че цветовете, листата и екстрактите от коноп се консумират като храна от векове и че така наречените "low-THC" сортове, определяни като индустриален коноп, исторически винаги са съдържали канабидиол (CBD). Особено в тези сортове индустриален коноп - включително тези, които вече са били включени в каталога на сортовете на ЕС много преди 1997 г. - съответното съдържание на CBD спрямо THC е много високо в сравнение със сортовете "high-THC" канабис.

Общата позиция на индустрията, споделяна от нашето дружество като активни членове и силни поддръжници на EIHA, както и от правни експерти, е, че листата и цветовете на конопа, както и такива екстракти от индустриален коноп с естествено съдържание на канабиноиди (т.е. такива, които не са обогатени със CBD изолат и кристали) са традиционни храни и не попадат в обхвата на Регламента за новите храни. Тази позиция е в пълно съответствие с формулировките на вписванията в Каталога на новите храни, които са в сила до януари 2019 г.

Следете нашия блог, за да сте в течение на правното положение на конопа и канабиса в Европа.

27 юли, 2021

Прочети още
ЕС разрешава използването на CBG (канабигерол) като съставка в козметични продукти

ЕС разрешава използването на CBG (канабигерол) като съставка в козметични продукти

Комисията на ЕС наскоро добави CBG (канабигерол) към базата данни CosIng.Това означава, че CBG вече може да се използва в козметиката без никакви ограничения.Можете да видите записатук.

Кратко резюме на съставките, включени в каталога на CosIng:

 • Листата от коноп саДОБРИ
 • КБД от естествен произход еОК
 • Синтетичният CBD еOK
 • CBG еOK

Разширяваме продуктовото си портфолио с още продукти, съдържащи CBG като активна съставка.

Моля, имайте предвид, че каталогът CosIng е база данни, създадена от Европейската комисия, за да предоставя информация за козметични вещества и съставки.Каталогът служи за информационни цели и няма правна стойност.Той служи като ръководство за държавите-членки на ЕС и операторите, като крайната цел е хармонизиране на маркетинга на козметични продукти в Европа.

08 юли, 2021

Прочети още

Продължаваме да повишаваме качеството на нашите продукти

Продължаваме да повишаваме качеството на нашите продукти

Продължаваме да се стремим към по-високо ниво на качество на нашите процеси и крайни продукти.

След като прекарахме години в усъвършенстване на съставките и формулите на продуктите, сега се фокусираме върху подобряване на качеството на всичко, което защитава продуктите ни от момента, в който ни напуснат, до момента, в който пристигнат безопасно във вашите ръце.

През миналия месец добавихме биоразградими термосвиваеми уплътнения на всички бутилки с CBD, за да елиминираме всякаква възможност за потенциално увреждане или изтичане на бутилките и медицинските пипети по време на транспортиране.

Всички тестове досега ясно показват, че продуктите няма да се повредят по време на дълги задгранични транспортни отсечки в товарни самолети без херметизирани товарни помещения, нито при падане от повече от 200 см височина върху бетонна повърхност и т.н.

Въпреки това, ако някой продукт се повреди по време на транспортиране, ние ще го заменим. Просто изпратете на нашия екип за обслужване на клиенти снимки или видеоклипове и той ще организира замяната за вас.

08 юли, 2021

Прочети още
Словения забранява CBD, след като местни производители отравят деца

Словения забранява CBD, след като местни производители отравят деца

Словенското правителство e първото в ЕС, което  изцяло зае позицията на EFSA и изпрати инспектори до всички производители и им бяха определени срокове да спрат продажбата на CBD и екстракти от канабис, след като децата бяха отровени от примеси на отровни материали.

В началото на годината Европейската комисия пусна канабиноидните продукти на база на CBD в каталог на нови храни, в които са изброени храни, които нямат известна история на употреба преди 1997 г. и се считат за опасни за потребителя. Следователно производителите на храни трябва да предоставят доказателство за безопасна употреба, което е много бавен и скъп процес.

Министерството на здравеопазването в Словения посочва натравянето като една от причините за изтеглянето на продуктите на CBD. Според тях, самият продукт е бил отровен.

Според министерството в Словения вече има няколко случая на отравяния. Министерството отбелязва, че предлагането на CBD екстракти, капки и смоли се е разширило значително в Словения и в останалата част от Европа.

Според министерството, някои случаи на отравяне са били установени при употребата на капки CBD в Словения и дори са били засегнати деца. „Тези случаи трябва да ни водят към предпазливост и по-голям контрол в тази област“, ​​казаха от министерството.

Производителите в Словения настояват правителството да се съсредоточи върху мерките за гарантиране на безопасността на потребителите, но това може да бъде вече твърде късно. Тестването на CBD продукти изисква много прости мерки, като принуждаване на производителите да тестват екстракт от промишлен коноп за тежки метали, пестициди и плесени. Само с тази проста мярка, която не може да има отрицателни последици и може да бъде предприета незабавно, правителството би постигнало много. Разбира се, имплицитно се признава, че отравянето с CBD не е само отравяне с вещества, а примес, за който вътрешният контрол е отговорен.

Според Zurnal24.si не е ясно кой от словенските производители е отговорен за продуктите на база на CBD, които са отровили децата. Най-големите словенски производители на подобни продукти са PharmaHemp, Hempika, HempTouch, Bioforma и др.

Източници

https://www.zurnal24.si/slovenija/slovenija-je-prva-drzava-v-eu-ki-prepoveduje-cbd-izvlecke-335062

Тази статия е написана от независим автор от трета страна, специализиран в изследванията на CBD, коноп и канабис. Всяко мнение, съвет или препоръка, изразено в статията, не отразява мнението на Formula Swiss AG или някой от нашите служители. Не отправяме никакви претенции към нито един от нашите продукти, обърнете вниманиe на нашата страница за отказ от отговорност за повече информация.

 

02 април, 2020

Прочети още
Панелът на Организацията на обединените нации издава първия в историята доклад за марихуана

Панелът на Организацията на обединените нации издава първия в историята доклад за марихуана

Комитет, работещ заедно със Световната здравна организация СЗО, ще преразгледа състоянието на марихуаната според международното право. Същият комитет издаде наскоро документ, в който са подчертани положителните стойности и техническите ползи на растението. В документа се посочва, че растението марихуана има огромна потенциал.

Предварителното преразглеждане от тази комисия споменава значението на марихуаната, което ще бъде разкрито на среща следващата седмица. Според източници, този преглед ще окаже влияние не само върху Международната политика по отношение на наркотиците, но и местните национални политики на страните, които имат строги закони срещу канабиса.

Експертен комитет по зависимостта от наркотиците, известен още като ECDD, работещ към СЗО, предложи експертна документация и констатации по искане на правителството на Съединените щати. Правителството на САЩ поиска международната обществена подкрепа за развитието на марихуана. И така, коментарите и мненията на около 17 000 души бяха събрани досега. Тези констатации са изпратени до Администрацията по храните и лекарствата.

Преди този доклад бяха проведени изследвания върху CBD и беше установено, че CBD е нискорискова билка, която има по-малко отрицателно, и повече положително въздействие върху здравето. Тези открития са генерирани след критичен анализ на пациентите, употребяващи CBD. По този начин в последния документ общата наука анализирана и тинктурите и екстрактите от канабис, като THC и изомери на THC.

Констатации, посочени от Експертната комисия на СЗО за зависимостта от наркотиците

Констатациите бяха разделени в три категории:

 1. Потенциални рискове
 2. Предимства срещу хронични заболявания
 3. Грешно възприятие за употребата на марихуана и канабис

Е, на първо място, комисията издаде статистика, в която беше посочено, че не е настъпила смърт в следствие на употреба на марихуана. Марихуаната може да манипулира умствените дейности. но не може да отнеме живота на пациента; също така може да се разглежда като сравнително безопасно лекарство.

В документа, предложен от ECCD към СЗО, се споменава, че канабисът е много ефективно лекарство за борба с раковите клетки. Той не само унищожава раковите клетки, но и намалява по-нататъшното им разпространение. Има много видове ракови клетки, върху които са осъществявани тестове и при повечето от тях канабисът се оказа активен срещу миграцията и ангиогенезата на ракови клетки.

Трети и последен важен момент от документа на ECDD е, че има много негативни възприятия, свързани с това лекарство, които не са съвсем верни. 

Терапевтични свойства на канабиса

Има няколко проучени здравословни проблеми, при които са изследвани ефектите на канабис. Борбата срещу канцерогенните клетки, е пример за ползите, които CBD предоставя. Това е причината, властите в множество държави да легализират марихуаната.

Други състояния, при които канабисът оказва терапевтични ползи са:

 • Стимулация на апетита
 • Хронична болка
 • Епилепсия
 • Невропатична болка
 • Абстиненция
 • Посттравматично разстройство
 • Нарушения на съня

Пациенти с гореспоменатите проблеми изглежда са се възстановили след приема на канабис. Изследователи, научна литература и лекари, работещи с това лекарство, заявиха, че:

 • Канабисът намалява главоболието
 • Насърчава съня и намалява анемията
 • Пациентите с болестта на Паркинсон забелязаха подобрение в здравето си, тъй като двигателните им функции бяха подобрени след употреба на канабис.

Въпреки това, докладът на ECDD посочва в предговора си, че са направени достатъчно изследвания на клинична и техническа основа, за да се генерират горните показания, които подчертават положителните въздействия на канабиса и потенциалните му терапевтични ползи.

Според Майкъл Кравиц международните законодателни органи са толкова бавни и невежи по отношение на марихуаната, и това пречи на възползването от нейните положителни въздействия. Той каза, че международните органи изглежда не разглеждат марихуаната като приоритет. Майкъл Кравиц е пенсиониран офицер от ВВС в САЩ. Той беше активна част от движенията, предприети за въвеждане на реформи в правилата и наредбите, въведени срещу марихуаната в международната общност. Самият той очевидно вижда положителните въздействия на марихуаната.

Тази статия е написана от независим автор от трета страна, специализиран в изследванията на CBD, коноп и канабис. Всяко мнение, съвет или препоръка, изразено в статията, не отразява мнението на Formula Swiss AG или някой от нашите служители. Не отправяме никакви претенции към нито един от нашите продукти, обърнете вниманиe на нашата страница за отказ от отговорност за повече информация.

01 април, 2020

Прочети още
Как индустриалният коноп играе основна роля за намаляване на замърсяването с CO2 в световен мащаб

Как индустриалният коноп играе основна роля за намаляване на замърсяването с CO2 в световен мащаб

Според организацията Hemp Copenhagen, индустриалният коноп е научно доказано, че абсорбира повече CO2 на хектар от всяка горска или търговска култура и затова е идеален абсорбатор на въглерод.

Един хектар индустриален коноп може да абсорбира 22 тона CO2 годишно. Възможно е отглеждане до 2 цикъла годишно, така че резултатът се удвоява. Бързият растеж на конопа (израства до 4 метра за 100 дни) го прави един от най-бързите налични инструменти за преобразуване на CO2 в биомаса, по-ефективен от агролесовъдството. Така специално за нас, Formula Swiss AG, това означава: 50 хектара за производство на коноп умножени по 44 се равняват на 2.200 тона преработка на въглеродни емисии годишно.

Правителствата по света разбраха, че тази ценна култура не представлява заплаха и насърчиха широкото засаждане на коноп като средство за преработване на въглеродни емисии и издадоха въглеродни кредити на земеделските производители, отглеждащи културата.

За подобна култура конопът е много екологичен, тъй като е естествено устойчив на насекоми и няма нужда от хербициди. Конопът расте бързо и узрява за приблизително 90 дни в сравнение с традиционното горско стопанство, отнемащо 20 години. Следователно той започва да абсорбира CO2 почти от деня на засаждането му.

Огромните количества продукти и суровини от коноп, създадени при широкомащабно отглеждане, могат да заменят много неустойчиви продукти и материали на основата на петрол, особено в строителството, преработка на CO2 и създаване на вторични ползи за глобалната среда. По-специално, конопът може да бъде използван за заместване на значителни количества дърводобивни продукти, позволявайки по-малко изсичане на съществуващите дървесни популации, като по този начин се поддържа тяхната абсорбация на въглеродни емисии.

Заключение

Отглеждането на индустриален коноп в Европа е жизненоважно в нашата битка за намаляване на замърсяването, запазване на ценните водни ресурси и подобряване на качеството на почвата. Промишленият коноп е ненадминат като средство за секвестриране на въглероден диоксид.

Мащабното отглеждане на индустриален коноп в Европа ще даде силен, положителен икономически и устойчив тласък на отдалечени райони и райони, които страдат от висока безработица и трудности.

Тази статия е написана от независим автор от трета страна, специализиран в изследванията на CBD, коноп и канабис. Всяко мнение, съвет или препоръка, изразено в статията, не отразява мнението на Formula Swiss AG или някой от нашите служители. Не отправяме никакви претенции към нито един от нашите продукти, обърнете вниманиe на нашата страница за отказ от отговорност за повече информация.

31 март, 2020

Прочети още

Компонентите на канабиса могат да заменят антибиотиците в бъдеще

Компонентите на канабиса могат да заменят антибиотиците в бъдеще

Поради постоянната нужда на учените от подобряване на антибиотиците поради устойчивостта, развита от вирусите, авторите на наскоро публикувано проучване стигат до заключението, че една съставка в канабиса може един ден да замени антибиотиците.

Открити са микроорганизми, подобни на бактерии, които развиват резистентност срещу антибиотици или антимикробни средства. Това затруднява лечението на инфекцията, причинена от тези вируси.

Екип от австралийски изследователи е открил, че канабидиолът (обикновено съкратен като CBD) може да противодейства на много видове бактерии, срещу които са го тествали в лабораторията. Това включва онези, за които е известно, че притежават висока устойчивост на антибиотици. CBD е непсихоактивно съединение, което се намира в марихуаната.

За да проверят дали бактериите ще развият резистентност към това новооткрито лечение във времето, изследователите са ги тествали за период от 20 дни. 20 дни е средното време, необходимо на бактериите да станат резистентни към наличните антибиотици. В края на 20-те дни бе констатирано, че бактериите не проявяват никаква резистентност.

Изследователите решиха да използват CBD за лечение на кожна инфекция при мишки, където този компонент също беше ефективен.

В обръщение пред Newsweek, ръководителят на проучването Марк Бласкович, който също е старши изследовател-химик в Центъра Superbug, заяви: „Все още не знаем как работи и може да има уникален механизъм на действие, имайки предвид, че е ефективен срещу бактерии, които са станали резистентни към други антибиотици, но все още не знаем точно как. "

"Досега доказахме, че работи локално, върху повърхността на кожата. За да бъде наистина полезен, би било добре, ако можем да докажем, че оказва влияние и върху системни инфекции, напр. Пневмония или сложни тъканни инфекции. "

Той също така отбеляза, че ще бъдат необходими още изследвания, за да се потвърди дали съединението ще бъде ефективно при по-сложни организми като хората.

Бласкович обръща внимание на необходимостта от изучаване на съединения, които все още не са разглеждани. Според него ефективността на CBD показва, че все още има неотрикити съединения с антибиотична ефективност.

На въпрос за предизвикателствата, пред които е бил изправен екипът по време на изследването, той отговори:

"Най-предизвикателната част беше получаването на правилните разрешителни за работа с канабидиол в нашите лаборатории, тъй като правителството на Куинсланд регулира употребата / макар че материалът, който използваме е напълно синтетичен, той попада под общите определения за канабиноидите, ".

Резултатите бяха представени на годишната конференция на Американското дружество по микробиология, ASM Microbe 2019 в Сан Франциско и не бяха публикувани в рецензирано проучване.

Ръководителят на екипа Бласкович обаче обезкуражи всички, които мислят, че продуктите на основата на канабис са за изхвърляне. Той се основава аргументацията на факта, че изследването се провежда само в епруветки и върху животни, а не върху хора.

"Би било опасно да лекувате сериозна инфекция с канабидиол вместо с един от изпитаните антибиотици", подчерта той.

Неклиничен лектор по молекулярна микробиология в Империал Колидж Лондон, д-р Андрю Едуардс, коментирайки доклада на екипа на Бласкович, заяви: „Антибактериалните свойства на канабидиола не са били оценявани преди и е важно, че изглежда има активност срещу резистентни на антибиотици вируси. "

Едуард подчерта, че работата е в начален стадий.

„Не е ефективен срещу грамотрицателни бактерии, за които е особено трудно да разработят нови антибиотици, тъй като имат много селективна външна мембрана, която не позволява на повечето лекарства да навлязат в бактериалната клетка.“ каза той.

Този доклад е публикуван в момент, в който интернет е пренаситен с информация за здравословните ползи от канабидиола (CBD), като например за лечение на болка, епилепсия и възпаление.

Тази статия е написана от независим автор от трета страна, специализиран в изследванията на CBD, коноп и канабис. Всяко мнение, съвет или препоръка, изразено в статията, не отразява мнението на Formula Swiss AG или някой от нашите служители. Не отправяме никакви претенции към нито един от нашите продукти, обърнете вниманиe на нашата страница за отказ от отговорност за повече информация.

10 декември, 2019

Прочети още
ЕС легализира използването на естествени канабиноиди в козметиката

ЕС легализира използването на естествени канабиноиди в козметиката

Ние работим срещу това, което ние и много други производители на коноп в Швейцария смятаме за грешни класификации на конопените продукти в рамките на Европейския съюз.

Ектрактът от канабис Sativa е добавен към базата данни CosIng, което води до вдигане на рестрикциите

Днес бе осъществено ново вписване в базата данни CosIng, когато екстрактът от листа на канабис Sativa беше добавен към CosIng под отделно заглавие на INCI „Cannabis Sativa Leaf Extract“ (CAS # все още в процес). Новите актуализации в базата данни CosIng може да намерите тук.

Тази промяна означава, че използването на листа от растения Cannabis Sativa в козметиката вече не е ограничено в ЕС с незабавен ефект.

Всички наши CBD продукти са съвместими на ниво ЕС

След промените в каталога Novel Food, решихме да регистрираме нашите CBD продукти като козметика в ЕС и да премахнем информацията, отнасяща се до препоръки за орална употреба или дозиране във всички наши комуникации.

Тази статия е написана от независим автор от трета страна, специализиран в изследванията на CBD, коноп и канабис. Всяко мнение, съвет или препоръка, изразено в статията, не отразява мнението на Formula Swiss AG или някой от нашите служители. Не отправяме никакви претенции към нито един от нашите продукти, обърнете вниманиe на нашата страница за отказ от отговорност за повече информация.

25 октомври, 2019

Прочети още
Швейцария работи по легализирането на медицинската марихуана

Швейцария работи по легализирането на медицинската марихуана

Швейцарското правителство работи за улесняване на пациентите да получават медицинска марихуана и сега предлага да се разрешат рецепти за лечение на пациенти, страдащи от рак или други сериозни здравословни състояния.

Предложението на швейцарското правителство е да даде възможност на някои градове да експериментират с развлекателна марихуана и би заменило сегашната система, в която тези, които търсят медицински канабис, трябва да кандидатстват чрез определени от Федералната служба по здравеопазване процедури, за да получат това, което иначе се счита за незаконно лекарство.

Марихуаната понякога се употребява, за да се помогне на онкоболните да овладеят хроничната болка, да подпомогне засилването на апетита им и за намаляване на спастичността, свързана с множествена склероза.

"Предложението дава възможност на лекарите директно да предписват канабис като част от лечението на пациентите." кабинетът на Швейцария обяви в официално изявление.

"Отглеждането и преработката на медицински канабис, както и продажбата му биха били възможни при регулирана система" от Swissmedic, агенцията за регулиране на наркотиците в страната.

Как застрахователните компании ще се справят с възстановяването на средства за медицинска марихуана ще се разгледа отделно, заяви правителството.

"Най-голямата пречка за автоматичното възстановяване е, че научните доказателства за ефикасността все още не са достатъчни и заключенията на съществуващите изследвания понякога са противоречиви."

Федералната служба по здравеопазването ще стартира проект за оценяване, който ще помогне да се отговори на въпросите дали марихуаната е ефективно средство и ако е така, при какви условия.

Швейцария предоставя повече изключения

Швейцария посочи увеличената употреба на медицинска марихуана при лечението на различни състояния като движеща инициатива. През 2018 г. федералните власти са предоставили около 3000 удоставерения за хора, които искат да използват медицинска марихуана свободно.

Отделно Швейцария се ангажира с изготването на закони, които забраняват марихуаната за развлекателни цели.

Source: 

https://www.reuters.com/article/us-swiss-cannabis/switzerland-aims-to-legalise-medical-marijuana-idUSKCN1TR13N

11 септември, 2019

Прочети още
Тайланд легализира CBD за медицинска употреба

Тайланд легализира CBD за медицинска употреба

Легализирането на употребата и отглеждането на марихуана в Тайланд се превърна в най-дискутираната тема. Различни продукти като CBD масло и таблетки придобиват популярност поради ефективността си за справяне с различни здравословни проблеми. Продуктите, получени от канабис, набират популярност заради медицинските си приложения и ползи. СЗО (Световната здравна организация) публикува доклад за ползите за здравето, свързани с употребата на CBD.

Тайланд е добре известна държава със строгите си политики срещу наркотрафика и употребата на наркотици. Но сега Тайланд е една от малкото азиатски страни, които легализираха употребата на медицински канабис и марихуана.

Как Тайланд одобри CBD

Когато повече страни приемат употребата на канабис поради неговите лечебни качества, правителствената фармацевтична организация на Тайланд се опитва да преследва федералното правителство, за да разреши изучаването на ползите от лекарството, така че той да може да бъде използван за неговите медицински ползи след одобрение от Министерството на здравеопазването.

Според доклад на д-р Nopporn Cheanklin, който е изпълнителен изпълнителен директор на GPO, преди около 20 години най-добрите сортове марихуана са били внесени от Тайланд. Но сега Канада е култивирала тези сортове и Тайланд не може да твърди, че е най-добрият култиватор и за да се конкурира с Канада е наистина необходимо да се разработи уникален сорт, който ще поддържа високи стандарти. Сега правителството на Тайланд предприема първи стъпки за придобиване на репутация в отглеждането на най-добрите сортове марихуана в света.

Пред премиера на Тайланд беше представено предложението Prayuth Chan-ocha за преразглеждане на правната рамка за употреба на медицинска марихуана. Премиерът подкрепи плана, който направи възможно легализирането на медицинската марихуана очаквано до края на първото тримесечие на 2019 г. Кабинетът на Тайланд одобри проекта за легализация още през месец май 2018 г., за да позволи провеждането на повече проучвания за медицинските ефекти на CBD , Правителствената фармацевтична организация започна клинични изпитвания с цел производство на лекарства на базата на CBD при дадени условия.

Кабинетът на Националното законодателно събрание на Тайланд също одобри предложение за одобрение на отглеждането на канабис в шест различни провинции в северния регион на страната, което е част от проекта. Те трябва да изследват приложенията на CBD за медицински цели.

Защо Тайланд одобри употребата на CBD?

Ако се чудите какви са причините, поради които CBD беше легализиран в Тайланд, имайте предвид, че освен някои изненадващи предимства на CBD, това е наистина рентабилно. Тайланд има може би най-добрата марихуана за износ в света. Държавате беше най-добрият износител на CBD на света през 1980 г. и търси приходи от над 10 милиарда долара от пазара на марихуана.

В Тайланд преди години марихуаната беше класифицирана като традиционно билково лекарство за справяне с различни здравни проблеми. Но след това беше прекатегоризирана в наркотик от клас 5 на наркотичните вещества, поради което производството, продажбата, консумацията и притежанието на CBD беше забранено. Въпреки че законите за наркотиците са много стриктни в Азия като цяло, Тайланд се движи в правилната посока.

11 септември, 2019

Прочети още

Световната здравна организация обявява исторически промени

Световната здравна организация обявява исторически промени

Изглежда, че 2019 г. е годината, в която канабисът най-накрая получава класификацията, която заслужава и бива изключен от различни закони, които са възпирали необходимите изследвания и са попречили на страните по света да изследват медицинския канабис.

Експертният комитет на Световната здравна организация по зависимостта от наркотици (ECDD) обяви препоръките си по отношение на канабиса до държавите-членки на Комитета по наркотичните вещества (CNC).

Комитетът трябваше да публикува заключенията си в края на миналата година, но поиска удължаване поради сложността на доказателствата, представени от заинтересованите страни.

Основно сред техните препоръки е премахването на канабиса от най-рестриктивния график (IV) от Единната конвенция за наркотичните вещества от 1961 г., където досега той е присъствал наред с аналозите на фентанил, хероин и други опиоиди. ECDD установи, че съществуващата класификация е несъстоятелна, тъй като канабисът не води до сравними нежелани реакции спрямо други вещества от списък IV и „показва терапевтичен потенциал за лечение на болка и други медицински състояния като епилепсия и спастичност, свързани с множествена склероза.”

Формулировките канабидиол няма да бъдат класифицирани

Комитетът допълнително призна безопасността и ефикасността на CBD (Cannabidiol) като неинтоксикиращ канабиноид, намиращ се в конопените растения.

В предишен преглед ECDD постанови, че CBD не трябва да бъде поставян в рамките на конвенциите за контрол на наркотиците поради неговата безопасност, липса на токсичност или потенциал за злоупотреба. Макар че се отнася най-вече до пречистени CBD продукти, като наскоро одобрения от FDA Epidiolex, комитетът призна, че количествата THC, открити в пречистени CBD екстракти (като 0,15% THC в Epidiolex), не представляват заплаха от пристрастяване или злоупотреба.

CBD масла в пълен спектър с по-малко от 0,2% THC - не попадат под международен контрол

Няма съмнения, че CBD маслата в пълен спектър намират широко приложение. Комитетът препоръчва с бележка под линия в Приложение I на Единната конвенция за наркотичните вещества от 1961 г. следното: „Препаратите, съдържащи предимно канабидиол и не повече от 0,2 процента от делта-9-тетрахидроканабинол, не са под международен контрол.”

Друг положителен ход беше предложеното премахване на екстракти от канабис и тинктури от списък 1, като комисията призна, че много екстракти, богати на CBD, имат слабо психоактивно действие и много терапевтични ползи.

Какво следва?

След повече от 50 години забрани върху канабиса, неотдавнашните открития на СЗО разпространиха вълна от вълнение. Препоръките трябва бяха гласувани от държавите-членки на 62-рата сесия на CND, която се проведе през март 2019 г.

Това рекласифициране на канабиса и признаването на неговата терапевтична стойност подкопава остарялата позиция на много провингционистки правителства, които са използвали неточното предписание на ООН, за да оправдаят отказа си от легализиране на медицинския канабис.

11 септември, 2019

Прочети още
Новини от TSA: CBD маслото може да се пренася по време на полет

Новини от TSA: CBD маслото може да се пренася по време на полет

Според TSA (Администрация по сигурност на транспорта), има няколко продукта на основа на CBD, които са одобрени от FDA за пренасяне по време на полет.

Въпреки че в някои държави медицинска марихуана е легализирана (на места дори и за употреба с цел развлечение), TSA винаги са били непоклатими по отношение на летенето с марихуана. Нещата обаче се промениха преди няколко дни, когато TSA направи дискретна актуализация на страницата си, информирайки пътниците, които биха се интересували от тази информация, че вече могат да летят с някои видове CBD масла (не всички) и лекарства на основата на коноп, които са одобрени от FDA.

В Twitter легитимният акаунт на TSA - @AskTSA информира потенциалния пътник за видовете CBD продукти и медикаменти, които FDA одобри и разреши при полети.

Според TSA, промяната е наложена от одобрението на FDA за лекарства, които съдържат CBD; особено Epidiolex, който се използва за лечение на деца с епилепсия.

Към момента, наличната информация за медицинската марихуана предвижда, че продуктите, които са получени от CBD и са одобрени от FDA, са законни, стига да са произведени при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за подобряване на земеделието 2018, докато притежанието на марихуана и редица други продукти, ориентирани към канабис, включително CBD продукти и марихуана, все още предстои да бъде узаконено от федералния закон и служителите на TSA получават картбланш да съобщават за нарушения на закона при подозрения.

Процедурите, извършвани от TSA, са насочени към лов на потенциални нарушения при пътници, които пренасят продуктите на база на CBD. Въпреки че не притежават правомощия за арест, се очаква TSA да докладва ситуацията на служител на реда.

Преди одобрението от FDA, TSA не обръщаше внимание на разграничаването между марихуана и други продукти, на базата на коноп; повечето лекарства, свързани с конопа, нямат почти никакво съдържание на THC, което е психоактивният компонент в марихуаната и причинява усещането за "вдигане" и поради това се счита за незаконно.

Ревизираните закони, по които се ръководят TSA, не ги възпрепятстват да забраняват някои форми на марихуана и продукти на основа на CBD с нерегламентирани нива на THC. Не е сигурно обаче как служителите на TSA биха разпознали продукт с THC, тъй като те не участват в тестове на място в контролните пунктове за сигурност на летищата.

Служител на TSA в отговор на въпросите за сивите зони заяви, че подозренията ще бъдат насочени към местните правоприлагащи органи за предприемане на правилни действия.

Според Дейвид Банард от LLP Kaplan Kirsch & Rockwell, Бостън, той вярва, че последните събития ще синхронизират разминаванията между федералното правителство и щатите, които са легализирали марихуаната за конкретни цели (медицински и развлекателни). Освен това той каза, че събитията показват, че Конгресът постепенно отстъпва на общественото мнение и може да пренасочи правилата за марихуана от федералното правителство към щатите. Разработките досега не означават, че федералният закон е без ефект - летенето с продукти на основа на CBD все още е незаконно според федералния закон.

Към момента служителите на TSA имат право да определят какво би било разрешено на контролните пунктове за сигурност на летищата.

14 август, 2019

Прочети още

Абонирай се за нашия бюлетин и вземи своя безплатен подарък!