Отказ от отговорност

Моля, прочетете това внимателно, преди да поръчате каквито и да било продукти от нашия уебсайт

Цялата информация на този сайт е предоставена само с информационна цел и не трябва да се тълкува като медицински съвет или инструкция, нито да заменя съветите, предоставени от вашия собствен лекар или друг медицински специалист.

Нашите продукти не са предназначени да диагностицират, лекуват или предотвратяват болести. Винаги се консултирайте с вашия медицински специалист относно потенциални взаимодействия или други възможни усложнения, преди да използвате даден продукт. Ние не отправяме здравни претенции към нашите продукти и препоръчваме да се консултирате с квалифициран лекар преди да консумирате или преди да си изготвите план за лечение на дадена болест или заболяване. Особено важно е за бременни, кърмещи, хронично болни, възрастни хора или лица под 18-годишна възраст да обсъдят употребата на тези продукти с лекар преди консумация.

Резултатите, докладвани или представени на този уебсайт, не е задължително да се появят при всички хора.

Formula Swiss AG не поема отговорност за неправилното използване и самодиагностика и / или лечение с помощта на тези продукти. Нашите продукти не трябва да се смесват с лекарства, отпускани по лекарско предписание, и не трябва да се използват като заместител на медицински контролираната терапия. Ако подозирате, че страдате от клинични недостатъци, консултирайте се с лицензиран, квалифициран лекар. 

Formula Swiss AG предоставя този сайт и неговото съдържание на актуален принцип и не дава никакви гаранции по отношение на сайта или съдържанието. С изключение на изрично посочените на този сайт обстоятелства, нито Formula Swiss AG, нито някой от неговите директори, служители или други представители не носи отговорност за щети, произтичащи от или във връзка с използването на този сайт. Това е цялостно ограничаване на отговорността, което се прилага за всички щети от всякакъв вид, включително (без ограничение) компенсаторни, преки, косвени или последващи вреди, загуба на данни, доход или печалба, загуба или повреда на имущество и искове на трети лица.