Отказ от отговорност

Моля, прочетете внимателно това преди да поръчате продукти от нашия уеб магазин.

На нашия уебсайт се свързваме с множество външни източници и представяме новини от глобалната индустрия на канабиса на нашата платформа. Използваме съдържание от трети страни, включително свободни писатели и журналисти. Важно е да подчертаем, че ние не проверяваме и не гарантираме точността на информацията, предоставена от тези външни източници.

Информацията и новините, представени на нашия уебсайт, са предназначени единствено за общи информационни цели и не са директно свързани с нашите продукти. Читателите ни трябва да бъдат наясно, че въпреки че съдържанието може да е актуално и информативно, то не трябва да се тълкува като препоръка или одобрение от наша страна.

Насърчаваме нашите потребители винаги да бъдат критични и внимателни с информацията, особено когато тя идва от външни източници. Отговорността на индивида е да оцени достоверността и точността на информацията, преди да вземе решения въз основа на нея.

Нашата платформа служи като мост за достъп до разнообразни гледни точки и новини от индустрията на канабиса, без обаче да предоставя гаранции за точността или надеждността на тази информация.

Продуктите ни не са предназначени за диагностициране, лечение, излекуване или предотвратяване на каквито и да било заболявания. Винаги е препоръчително да се консултирате с вашия лекар, за да обсъдите възможни взаимодействия или други възможни усложнения, преди да използвате продукт.

Ние не правим здравни твърдения за нашите продукти и съветваме да се консултирате с квалифициран лекар, преди да използвате нашите продукти или да създавате план за лечение на каквито и да било болести или неразположения.

По-специално, бременни жени, кърмещи майки, хронично болни, възрастни хора или лица под 18 години трябва да се консултират с лекар при здравословни проблеми, като например кожни раздразнения.

Резултатите, показани на този уебсайт, може да не са приложими за всички индивиди.

Не поемаме отговорност за неправилното приложение, самодиагностика и/или лечение с нашите продукти. Продуктите ни не трябва да се бъркат с лекарствени продукти по лекарско предписание и не са заместител на медицински наблюдавана терапия. Ако подозирате, че страдате от клинични недостатъци, консултирайте се с лицензиран, квалифициран лекар.

Предоставяме този уебсайт и неговото съдържание без каквато и да е гаранция и не правим изявления или гаранции относно този уебсайт или неговото съдържание. Освен ако изрично не е посочено на този уебсайт, не поемаме отговорност за щети, възникнали от или във връзка с използването на този уебсайт. Това включва всеобхватно ограничение на отговорността за всички видове щети, включително (но не само) компенсаторни, директни, косвени или последващи щети, загуба на данни, доходи или печалба, загуба или повреда на имущество и искове от трети страни.