Органично сертифициране

Екологичното сертифициране е процес, който гарантира, че селскостопанските продукти се отглеждат, обработват и преработват в съответствие със строги стандарти, определени от правителството или други сертифициращи организации. Тези стандарти имат за цел да насърчават екологосъобразни земеделски практики, да защитават здравето на потребителите и да гарантират, че биологичните продукти са наистина биологични.

За да получат сертификат за биологично производство, фермерите и преработвателите трябва да преминат през строг процес, който включва редовни проверки и одити, за да се гарантира спазването на стандартите. Този процес може да отнеме няколко месеца или дори години, но крайният резултат е продукт, който е наистина биологичен и с най-високо качество.

За да запазят сертификата си, фермерите и преработвателите трябва да продължат да се придържат към стандартите и да се подлагат на редовни инспекции и одити. Това гарантира, че биологичните продукти, които купувате, са наистина биологични и са произведени по щадящ околната среда начин.

Сертифицирането на биологичните продукти е важно както за земеделските производители, така и за потребителите. То позволява на фермерите да продават своите продукти като биологични и да изискват по-висока цена за тях. За потребителите то е гаранция, че биологичните продукти, които купуват, са наистина биологични и са произведени по щадящ околната среда начин.

Така че е важно да търсите сертифицирани органични продукти, когато търсите продукти от канабис и коноп. Много уебмагазини твърдят, че продуктите им са биологични, но не предоставят доказателства в подкрепа на тези твърдения.

Сертифициране на органични продукти от COSMOS ORGANIC в Германия

Нашите органични продукти за грижа за кожата са сертифицирани от COSMOS ORGANIC в Германия и са постигнали това, което считаме за най-високия възможен стандарт за органично сертифициране в Европа.

Стандартът COSMOS определя критериите, на които трябва да отговарят компаниите, за да гарантират на потребителите, че техните продукти са истинска органична или натурална козметика, произведена по най-високите възможни практики за устойчивост.

Стандартът COSMOS е разработен на европейско и международно ниво от BDIH (Германия), COSMEBIO & ECOCERT (Франция), ICEA (Италия) и SOIL ASSOCIATION (Великобритания), които са основатели на COSMOS-стандарта AISBL (международна асоциация с нестопанска цел, регистрирана в Белгия), с цел да се определят общи изисквания и дефиниции за биологична и/или натурална козметика.

Стандартът COSMOS се управлява от международна и независима асоциация с нестопанска цел - базираната в Брюксел асоциация COSMOS-standard AISBL. Членовете-основатели (BDIH - Германия, Cosmebio - Франция, Ecocert - Франция, ICEA - Италия и Soil Association - Великобритания) продължават да предоставят своя комбиниран опит за непрекъснатото развитие и управление на COSMOS-стандарта.

Подписът COSMOS-standard е потребителска гаранция за органична и натурална козметика, на която можете да се доверите. Към днешна дата над 22 000 продукта в 70 държави носят подписа COSMOS ORGANIC или COSMOS NATURAL. Над 10 000 съставки носят подписа COSMOS CERTIFIED. Над 7 000 суровини носят знака COSMOS APPROVED.

Прочетете повече на www.Cosmos-standard.org.