Европейска асоциация за индустриален коноп (EIHA)

Formula Swiss е горд член на Европейската асоциация за индустриален коноп (EIHA) от 2018 г.

Европейската асоциация за индустриален коноп (EIHA) е организация с нестопанска цел, която насърчава използването на конопа като устойчива култура в Европа. Създадена през 2002 г., EIHA се състои от земеделски производители, производители, изследователи и други заинтересовани страни в конопената индустрия. Асоциацията работи за осигуряване на най-високите стандарти в производството на коноп и се застъпва за признаване на полезните употреби и приложения на конопа.

ЕИХА се е посветила на насърчаването на отглеждането и преработката на коноп и участва активно в изследването и разработването на продукти на основата на коноп. Организацията работи, за да гарантира, че земеделските производители на коноп имат достъп до най-качествените конопени семена, и им предоставя техническите съвети, от които се нуждаят, за да отглеждат и преработват коноп ефективно. EIHA също така гарантира, че продуктите на основата на коноп отговарят на най-високите стандарти за качество и безопасност.

 

ЕИХА също така информира политиците и обществеността за потенциала на конопа като устойчива култура. Организацията се ангажира да се застъпва за закони и разпоредби, които ще позволят конопът да се използва като ресурс за храна, влакна, гориво и лекарства. EIHA работи с европейските правителства и Европейския съюз за разработване на политики, които ще спомогнат за развитието на конопената индустрия.

ЕИХА работи, за да гарантира, че конопената индустрия е устойчива и носи ползи както за околната среда, така и за икономиката. Организацията подкрепя разработването на устойчиви производствени процеси и насърчава използването на продукти на основата на коноп.

ЕИХА е ценен източник на информация за всеки, който се интересува да научи повече за конопа и неговия потенциал като устойчива култура. Организацията предоставя богата информация за производството, изследванията и политиката в областта на конопа и работи, за да гарантира, че отрасълът може да достигне пълния си потенциал. Независимо дали сте земеделски производител, изследовател, политик или потребител, EIHA е безценен източник на информация, за да научите повече за потенциала на конопа.

Вижте EIHA.org, за да научите повече.
Прочетете за Консорциума за нови храни на EIHA