Консорциум за нови храни на EIHA

Ние сме съоснователи и акционери на Консорциума за нови храни EIHA в Германия. Като член на консорциума кандидатстваме и за статут на нова храна в Обединеното кралство за някои от нашите продукти в рамките на Агенцията за хранителни стандарти (FSA).

Консорциумът EIHA Novel Food ще инвестира приблизително 3,5 млн. евро за финансиране на всички релевантни и безпрецедентни токсикологични проучвания на CBD и THC и е наел реномирана ChemSafe за провеждане на проучванията.

Консорциумът EIHA Novel Food Consortium е уникално партньорство на лидери от конопената индустрия, които работят заедно за насърчаване на безопасната употреба на хранителни продукти, получени от коноп. Консорциумът е създаден от Европейската асоциация за индустриален коноп (EIHA) с цел осигуряване на най-високо ниво на безопасност и гарантиране на качеството за световната конопена хранителна индустрия.

Консорциумът се състои от членове на EIHA, включително земеделски производители, преработватели, производители и търговци на дребно. Членовете на Консорциума работят заедно, за да гарантират, че хранителните продукти, произведени от коноп, отговарят на най-високите стандарти за безопасност и качество. За да постигне това, Консорциумът е разработил няколко инициативи, включително разработване на най-добри практики, научноизследователска и развойна дейност, образование и осигуряване на безопасността и качеството на продуктите.

Консорциумът също така работи с националните и международните органи за безопасност на храните, за да гарантира, че хранителните продукти, получени от коноп, отговарят на всички приложими разпоредби за безопасност. Консорциумът работи и за осигуряване на правилното етикетиране на хранителните продукти от коноп, за да се гарантира, че потребителите са запознати с потенциалните рискове за здравето и безопасността, свързани с тяхната консумация.

Консорциумът за нови храни на EIHA се стреми да гарантира, че хранителните продукти, получени от коноп, са възможно най-безопасни и питателни. Като си сътрудничи с лидерите в бранша, органите за безопасност на храните и потребителите, Консорциумът помага да се гарантира, че световната хранителна индустрия с коноп е безопасна и устойчива.

Прочетете повече за Консорциума за нови храни на EIHA.
Прочетете повече за Европейската асоциация за индустриален коноп (EIHA).