99% от всички CBD продукти в Европа са незаконни, но не всички

18.08.2023
99% от всички CBD продукти в Европа са незаконни, но не всички

Има много объркване и грешна информация относно законността на CBD продуктите в Европа. В тази статия ще ви дадем отговори на всички ваши въпроси. Ще ви предоставим цялата история и хронология. Статията е дълга, но изчакайте, ще покрием всичко, което трябва да знаете.

Начало ще разберем законодателството на ЕС за хранителните продукти.

Дефиниция на понятието "нова храна" в ЕС

Първият регламент за новите храни е въведен през 1997 г. с Регламент (ЕС) 258/97 за създаване на механизъм за безопасност на храните за контрол на новоразработени, синтетични или генетично произведени храни. Актуализираната версия на регламента влезе в сила на 1 януари 2018 г. (Регламент (ЕС) 2015/2283).

Съгласно чл. 3, "нова храна" се определя като: "всяка храна, която не е била използвана за консумация от човека в значителна степен в рамките на Съюза преди 15 май 1997 г.".

Ако дадена храна се счита за нова, тя трябва да бъде разрешена от Комисията на ЕС и да премине през оценка на безопасността преди пускането ѝ на пазара от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA), преди да бъде законно пусната на пазара в ЕС.

Каталогът на новите храни служи като незадължителна ориентация дали даден продукт (от животински и растителен произход и други вещества) ще се нуждае от разрешение съгласно Регламента за новите храни. Каталогът на новите храни отразява становището на държавите-членки.

Канабисът в регламента за новите храни

До края на 2018 г. екстрактите с канабидиол се считаха за нови само ако нивата на канабидиол бяха "по-високи от нивата на CBD в източника Cannabis sativa L.".

Постоянният комитет вече реши през декември 1997 г., а Комисията потвърди в началото на 1998 г. буквално: "беше решено, че храните, съдържащи части от растението коноп, не попадат в обхвата на Регламент ЕО 258/97", а също и "че цветовете на конопа ... се считат за хранителни съставки" (напр. използвани за производството на напитки, подобни на бира)".

Цветовете и листата на конопа, които са части от конопеното растение, не се считат за нови храни.

Тогава изведнъж всичко се променя през януари 1999 г.

В края на 2018 г. властите в Австрия и Франция решиха да променят класификацията си за канабиса и започнаха да оказват натиск върху ЕС да промени становището си.

През януари 2019 г. представителите на държавите членки актуализираха позициите в Каталога за "Cannabis sativa L." и "Канабиноиди". Тези актуализации са очевидно неправилни въз основа на логиката и историческите факти, както съответните браншови асоциации многократно са обяснявали на държавите членки и на Европейската комисия. Поправянето им обаче ще отнеме години.

В новия запис за "Cannabis sativa L." не се споменават листата и цветовете на конопа. Само от това е видно, че промените, които изглеждат написани набързо, относно вписванията в каталога на новите храни, не са били правилни. Освен това липсват и традиционно произвежданите екстракти от коноп, въпреки че екстракцията се счита за традиционен метод за преработка на храни.

В новото вписване за "Канабиноиди" сега бяха изключени екстракти с естествено съдържание на канабиноиди, въпреки че те бяха споменати във формулировката на предишното вписване. Такива продукти вече са били на пазара и са се консумирали в значителна степен преди 1997 г.

Европейската асоциация за индустриален коноп (EIHA) убеждава ЕС да добави конопени съставки в базата данни на ЕС за козметични продукти (CosIng)

През октомври 2019 г. нашата браншова организация EIHA.org публикува своята позиция относно конопените съставки в Базата данни на ЕС за козметични продукти (CosIng).

В предложението се предлагаше следните категории да бъдат добавени като нови INCI записи в каталога на CosIng:

- ЕКСТРАКТ ОТ ЛИСТА НА КАНАБИС САТИВА
- ЕКСТРАКТ ОТ ЛИСТА/СТЪПКА НА КАНАБИС САТИВА
- ЕКСТРАКТ ОТ КОРЕН НА КАНАБИС САТИВА

Непосредствено след получаване на предложението от EIHA, ЕС реши да приложи вписванията и по този начин легализира употребата на естествени канабиноиди в козметиката.

Импликации на Съда на Европейския съюз по френско съдебно дело C-663/18 (дело Kanavape)

През ноември 2020 г. Съдът на Европейския съюз в Люксембург публикува съобщение за пресата №. 141/20 относно решението по дело C-663/18 на френския съд. За критичните промени сме писали в тази статия.

Съдебното дело е за двама френски директори на дружество, което разпространява CBD масло за вейпинг за електронни цигари във Франция. CBD е било произведено в Чешката република от законни растения коноп и извлечено от биомаса на цели растения, включително листа и цветове на канабис.

В решението си съдът приема, че правото на ЕС, по-специално разпоредбите относно свободното движение на стоки между държавите - членки на ЕС (които с настоящите споразумения за свободна търговия включват Норвегия и Швейцария), не допускат национална правна уредба като разглежданата.

Съдът отбелязва, че разпоредбите за свободното движение на стоки в рамките на Европейския съюз (членове 34 и 36 от ДФЕС) са приложими, тъй като разглежданото в главното производство CBD не може да се счита за "наркотично вещество".

От ноември 2020 г. решението на Съда на ЕС променя правния пейзаж за CBD продуктите във всички държави - членки на ЕС, през последните няколко месеца. Вследствие на решението повечето местни власти промениха правната си позиция по отношение на CBD продуктите, която ясно определя, че CBD, извлечен от цялото растение коноп (включително листа и цветове), не следва да се класифицира като наркотик.

Всички забрани за вписване на канабис в козметични продукти отпадат през февруари 2021 г.

След решението на Съда на ЕС през ноември 2020 г. EIHA поиска актуализация на базата данни за козметични продукти и отправи искане за премахване на забраните за Cannabis Sativa L. (ограничение по II/306) и за интегриране на повече записи по INCI (Международна номенклатура на козметичните съставки) в базата данни.

По- конкретно, EIHA поиска от ЕС да премахне всички забрани, свързани с вписвания на канабис в базата данни CosIng, като се има предвид, че решението на Съда на ЕС изрично се отнася до подхода към цялото растение канабис (параграф 76 от решението). Освен това те предложиха ЕС да добави нов запис в базата данни CosIng, наречен "CANNABIDIOL".

През февруари 2021 г. ЕС прие тази промяна и въведе CBD в базата данни CosIng. Можете да видите чисто новия запис за канабидиол, следвайки тази връзка. Моля, обърнете внимание, че той се нарича "КАНАБИДИОЛ - ПРОИЗВЕДЕН ОТ ЕКСТРАКТ ИЛИ ТИНКТУРА ИЛИ РЕЗИН ОТ КАНАБИС.

Още повече, CBD е добавен със следните функции: Антисебум, Антиоксидант, Подхранване на кожата и Защита на кожата. Тези функции вече могат да бъдат предлагани на пазара, без да придават на козметичните продукти с CBD какъвто и да е медицински ефект.

Новата класификация означава също, че екстрактите от листа на канабис от естествено получен CBD са разрешени в козметични продукти в ЕС.

КБГ (канабигерол) е разрешен в козметични продукти през май 2021 г.

Комисията на ЕС добави CBG (канабигерол) в базата данни на CosIng през май 2021 г. Това означава, че CBG вече може да се използва в козметиката без никакви ограничения. Можете да прочетете записа тук.

Продуктите на Formula Swiss са регистрирани в Европейския съюз и в Обединеното кралство

Всички наши CBD продукти - включително CBD масла - са регистрирани и като козметични продукти в Европейския съюз в Портала за уведомяване за козметични продукти (CPNP). Следователно ние сме една от много малкото европейски компании за канабис, които продават нашите CBD масла не като храна, а като козметика, като по този начин не нарушават Каталога на новите храни на ЕС.

Всички държави членки на ЕС имат пряк достъп до поверителната информация, която сме подали в CPNP.

За да претендирате за статут на козметичен продукт и да се регистрирате в ЕС, това не е достатъчно

За всеки от нашите козметични продукти разполагаме с много подробно информационно досие за продукта (Product Information File - PIF), което по закон нямаме право да изготвяме сами. Тя трябва да бъде изготвена от специализирана в тази област агенция на трета страна.

Като част от документацията PIF, ние също така проведохме задължителни кожни тестове върху 50 тестови лица в независими лаборатории в Германия и документирахме, че нашите продукти са безопасни и не предизвикват никакви странични ефекти при нанасяне върху кожата.

Не сме запознати с друга компания за канабис в Европа, която да е извършила пълната регистрация и да е предоставила обширната документация, вкл. кожни тестове върху 50 души за всеки продукт.

Нашето отговорно лице за ЕС е Publishing & Management ApS, Raadmandsgade 55, 2200 Copenhagen N в Дания (регистрационен номер на компанията 27290752).

В Обединеното кралство сме отговорни и за Formula Swiss UK Ltd.

Създадохме Formula Swiss UK Ltd. като дъщерно дружество в Северен Йоркшир и надлежно уведомихме Службата за безопасност на продуктите и стандарти (OPSS) за всички наши козметични CBD продукти, достъпни за потребителите във Великобритания.

Всичката информация за нашите продукти е достъпна за британските власти в Портала за уведомяване за козметични продукти или "SCNP", система, подобна на системата CPNP на Европейския съюз.

За повече информация, моля, не се колебайте да се свържете с нас.

Заключение

Класификацията на канабиса като нова храна или напитка за хората от 1997 г. насам е погрешна. Все пак трябва да спазваме класификацията, докато европейските асоциации за канабис не я променят през следващите години.

Каталогът на новите храни не е закон, а необвързваща класификация. Въпреки това всички държави - членки на ЕС, както и Норвегия и Швейцария, го третират като закон, без да въвеждат местни разновидности въз основа на каталога на ЕС.

В резултат на това всички, които рекламират CBD продукти като храна, напитки или за орална консумация, нарушават закона, според местните власти.

Твърдението, че даден CBD продукт е предназначен за козметична употреба, също не е достатъчно. Производителят или първият вносител в Европейския съюз трябва да регистрира продукта в базата данни на ЕС, да предостави подробно досие с информация за продукта и да проведе задължителни кожни тестове върху хора в лаборатории на трети страни. Пълната регистрация е дълъг и скъп процес, така че не е изненадващо, че много малко компании в Европа - включително Формула Швейцария - са преминали през целия процес за всичките си козметични продукти.

Даже ако даден продукт е правилно класифициран като козметичен в базата данни на ЕС, властите могат да решат да декласифицират продукта, ако той се описва или рекламира като притежаващ някакви характеристики, предимства или ползи, които не са включени в базата данни на CosIng. По този начин тинктурата от CBD масло не може да има препоръки за дозиране, нито пък може да има каквито и да било здравни или медицински претенции.

Назад към блога

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

За автора:

Робин Рой Кригслунд-Хансен е известен със своите обширни познания и експертни умения в областта на производството на CBD и коноп. С кариера, продължила повече от десетилетие в индустрията на канабиса, той е посветил живота си на разбирането на сложностите на тези растения и техните потенциални ползи за човешкото здраве и околната среда. През годините Робин е работил неуморно за пълната легализация на конопа в Европа. Неговата фасцинация от многостранността на растението и потенциала му за устойчиво производство го накараха да следва кариера в тази област.

Повече за Робин Рой Кригслунд-Хансен

Свързани продукти