Как алкохолът влияе повече на ученето, отколкото канабисът

2024-02-26T11:17:19Z
Ученик учи в библиотека

Въведение в Потреблението на Вещества от Непълнолетни и Образованието

Скорошно изследване от Хелзинки, Финландия, разглежда дългообсъжданата тема за употребата на вещества от непълнолетни и нейното въздействие върху образователните постижения. В противоречие на широко разпространеното мнение, изследването показва, че употребата на алкохол по време на подрастващата възраст, а не канабиса, е свързана с по-слаби образователни резултати.

Резултатите от Финландското Изследване

В обширен анализ, публикуван в BMC Public Health, финландски изследователи проучват връзката между употребата на канабис и алкохол при непълнолетните и техните образователни постижения по-късно в живота. Изследването, което следи над 6 500 души, показва, че честата консумация на алкохол по време на подрастващата възраст е значително свързана с по-ниски образователни постижения. Изненадващо, ранната употреба на канабис не представя статистически значим риск за образователните резултати, след като се вземат предвид други променливи.

Алкохол срещу Канабис: Въздействие върху Образованието

Авторите на изследването подчертават, че по-младата възраст при първото опиване, по-високата честота на алкохолно опиване и високата самоотчетена толерантност към алкохол на 15/16 годишна възраст са предиктори за по-слаби образователни постижения при 33-годишна възраст. Тези резултати са последователни дори след коригиране за потенциални смущаващи фактори като поведенчески/емоционални проблеми в ранното детство и образователни нива на родителите. За разлика от употребата на алкохол, връзката между употребата на канабис при непълнолетните и образователните постижения на възрастния се намалява, когато се контролират тези фактори, включително употребата на алкохол.

Значение за Политиката и Възприятието

Това изследване предизвиква текущата линия на разсъждение относно употребата на канабис при непълнолетните и негативните му въздействия върху образованието. Като разграничава въздействията на алкохола и канабиса, изследването насърчава преоценка на политиките за употреба на вещества и образователните стратегии, насочени към непълнолетни.

Откритията на финландското изследване относно различните въздействия на алкохола и канабиса върху образователните резултати предлагат важен перспективен поглед за образователи, политици и обществеността. Като се фокусира върху основаните на доказателства изследвания, се открива възможност за разработване на по-ефективни стратегии за справяне с употребата на вещества сред непълнолетните, като се предоставят приоритетни мерки, които реално подобряват образователните и развойни резултати.

Назад към блога

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Робин Рой Кригслунд-Хансен е известен със своите обширни познания и експертни умения в областта на производството на CBD и коноп. С кариера, продължила повече от десетилетие в индустрията на канабиса, той е посветил живота си на разбирането на сложностите на тези растения и техните потенциални ползи за човешкото здраве и околната среда. През годините Робин е работил неуморно за пълната легализация на конопа в Европа. Неговата фасцинация от многостранността на растението и потенциала му за устойчиво производство го накараха да следва кариера в тази област.

Повече за Робин Рой Кригслунд-Хансен

Свързани продукти