Пристрастява ли се CBD маслото?

Нашите продукти не предизвикват пристрастяване.