Показва ли се CBD при тест за наркотици?

Ако имате някакви опасения по този въпрос, горещо ви препоръчваме да използвате нашите CBD масла с широк спектър на действие и по-малко от 0,0% THC.

Концентрацията на THC в CBD маслото далеч не е достатъчна, за да има какъвто и да е опияняващ ефект върху вас. THC е канабиноидът, към който се насочват тестовете за наркотици.

Тези тестове търсят метаболитните продукти на THC и започват с обикновена проба от урината. Тестът използва антитела за откриване на THC и произвеждания от него метаболит, известен с доста сложното име "11-нор-делта9-карбокси-THC (THC-COOH)". Ако при първоначалните тестове се установи, че в урината ви има повече от 50 нанограма (ng) от тези вещества, за потвърждаване на резултата се провежда тест с газова хроматография/масова спектрометрия (GC/MS). Този тест е насочен към метаболита 11-nor-THCCOOH и не е чувствителен към други канабиноиди, включително CBD.