Нашите посланици на марката

Спознайте се с нашия посланик на марката, Расмус Д. Йоргенсен, най-добрият скиор в Дания