Може ли CBD да даде позитивен тест за наркотици?

Концентрациите на THC в конопено масло не са достатъчно високи, за да имат някакъв ефект върху вас: растенията от индустриален коноп (Cannabis sativa L.) обикновено съдържат само следи от THC. THC е канабиноидът, към който са насочени тестове за наркотици.

Тези тестове търсят метаболитните продукти на THC и започват с обикновена проба за изследване на урината. Тестът използва антитела за откриване на THC и метаболита, който произвежда, известен с доста сложното наименование „11 -nor-delta9-caboxy-THC (THC-COOH)“.

Ако първоначалните тестове установят, че имате повече от 50 нанограма (ng) от тези вещества в урината си, се провежда газова хроматография / масова спектрометрия (GC / MS) за потвърждаване на резултата. Този тест е насочен към метаболита 11-nor-THCCOOH и не е чувствителен към други канабиноиди, включително CBD.