Какво представлява извличането с CO2?

Екстракция с CO2 е процес на екстракция, който използва въглероден диоксид под налягане (CO2) за извличане на фитохимикали (като CBD, CBG или терпени, флавоноиди и др.) от растения. CO2 при определени температури и налягания действа като разтворител. Това е най-скъпият метод за извличане и се счита за най-ефективният и най-безопасният метод за извличане от растения.