Какви ефекти може да има CBD маслото?

Ние не сме упълномощени да предоставяме каквито и да било твърдения за потенциални ползи за здравето или да даваме медицински съвети.

Нашите CBD продукти не са предназначени за диагностициране, лечение, излекуване или предотвратяване на каквито и да било заболявания, болести или медицински състояния. Ако имате въпроси относно медицинското приложение и обхвата на ефектите на CBD продуктите, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Всички изявления на този уебсайт са без каквато и да е гаранция за ефекта.