Има ли вашето CBD масло някакви странични ефекти?

Не ни е известно да има странични ефекти от употребата на нашите продукти.

CBD от индустриален коноп, отглеждан по органични принципи, обикновено се счита за безопасно.