Имат ли лечебни ефекти CBD продуктите?

Не сме упълномощени да отправяме здравни претенции. Предлаганите продукти не са предназначени за диагностициране, лечение или предотвратяване на заболяване. Ако имате въпроси относно медицинското приложение и обхвата на действие на продуктите с CBD, моля, консултирайте се с Интернет (например на http://www.cannabis-med.org/) или попитайте Вашия лекар или фармацевт. Всички изявления на този уебсайт са без никаква гаранция за ефекта.