Пътят на Франция към медицинския канабис през 2023 г: Предизвикателства и напредък

29.12.2023
Париж Франция през нощта

Медицинският канабис във Франция през 2023 г.: Преломна точка в европейската здравна грижа

В контекста на европейското законодателство за канабиса, 2023 г. изниква като решителна година, като Франция е на фронта на промените. Пътуването към създаването на комплексна система за медицински канабис във Франция е белязано от значителни развития, предизвикателства и сложно взаимодействие на нуждите на пациентите, регулаторните рамки и икономическите обстоятелства. Тази статия изследва сложната история на медицинския канабис във Франция през 2023 г. и предлага подробно изследване на важните събития, затрудненията и бъдещите перспективи на легализацията на канабиса в областта на здравеопазването.

Зародишът на Медицинския Канабис във Франция - Пилотният Проект

Историята започна с пилотния проект за медицински канабис във Франция, стартиран през март 2021 г. Проектът беше проектиран като новаторска инициатива, която имаше за цел да предостави над 2 000 пациенти безплатен медицински канабис, с очакването да интегрира тези лечения в националната здравна система след приключването на пилотния период. Все пак, решението на правителството да удължи пилотния период с още една година през септември 2022 г. породи критични въпроси относно бъдещето на общата легализация на канабиса във Франция, особено по отношение на продължаващото предоставяне на безплатни лечения на пациентите.

Клинични Данни и Пътят към Обобщаване

През февруари 2023 г., бяха публикувани първите клинични данни от проучването, които показаха силно позитивен отговор от страна на пациентската общност. Въпреки този обнадеждаващ резултат, фокусът на проучването върху безопасността и ефективността като второстепенни цели означаваше, че тези резултати имаха ограничено влияние върху плановете за обобщаване, които продължаваха да бъдат облегнати от несигурност.

Предизвикателства в Процеса на Оферти и Недостиг на Снабдителите

През април 2023 г. настъпиха затруднения в процеса на предлагане на оферти за доставка на разширения пилотен проект. Известни компании в индустрията на канабиса, включително Aurora Cannabis, Tilray, Panaxia и Little Green Pharma, се сблъскаха със значителни разходи. Това доведе до недостиг на доставки, което напрямо засегна достъпа на пациентите до лечение. Липсата на отделен бюджет или окончателна регулаторна рамка за медицинския канабис от страна на френското правителство допълнително влоши тези проблеми.

Ролята на Little Green Pharma в Пилотния Проект

През юли 2023 г. австралийската фирма Little Green Pharma (LGP) изниква като ключов играч, спечелил второ обаждане на оферти и се съгласил да доставя своята медицинска канабисова масло CBD50 на френския пилотен проект. Въпреки първоначалната си неразположеност поради ниските оферти за компенсация от страна на Министерството на здравеопазването на Франция, LGP остана основен доставчик за проучването, подчертавайки сложността на балансирането на икономическата възможност с нуждите на пациентите на нарастващия пазар на медицински канабис.

Неопределеност във Финансовия Закон за Социалната Сигурност за 2024 г.

Публикуването на Закона за Финансиране на Социалната Сигурност за 2024 г. през септември 2023 г. донесе още неопределеност, тъй като не съдържаше никакво споменаване за проекта за медицински канабис или за бюджетното заделяне. Това остави бъдещето на индустрията в неизвестност, като срокът на пилотния проект се приближаваше, а ясен път напред не се наблюдаваше.

Становището на Правителството и Бъдещето на Медицинския Канабис във Франция

Все пак, през октомври 2023 г. министърът на здравеопазването на Франция, Орелиан Русо, потвърди продължаването на експеримента с медицинския канабис, въпреки че не се ангажира с по-широко разпространение по цялата страна. Правителството планира да премине към съчувствен достъп, ако до 2025 г. не бъде предоставено европейско разрешение за маркетинг.

Важно развитие настъпи през ноември 2023 г., когато правителството внесе поправка към Закона за Финансиране на Социалната Сигурност, интегрирайки медицинския канабис в общата медицинска рамка на Франция за първи път. Тази поправка предлага временно разрешение за медицински продукти с канабис за пет години, с възможност за неограничено подновление.

Накрая, през декември 2023 г., Националното събрание на Франция одобри Закона за Финансиране на Социалната Сигурност за 2024 г., включително поправката относно медицинския канабис. Въпреки че това не означаваше пълна обобщаване, то определи период на преход от девет месеца след април 2024 г., с бюджет от 10 милиона евро, предназначен за тази фаза, което позволява на пациентите да продължат да получават лекарства.

Назад към блога

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

За автора:

Робин Рой Кригслунд-Хансен е известен със своите обширни познания и експертни умения в областта на производството на CBD и коноп. С кариера, продължила повече от десетилетие в индустрията на канабиса, той е посветил живота си на разбирането на сложностите на тези растения и техните потенциални ползи за човешкото здраве и околната среда. През годините Робин е работил неуморно за пълната легализация на конопа в Европа. Неговата фасцинация от многостранността на растението и потенциала му за устойчиво производство го накараха да следва кариера в тази област.

Повече за Робин Рой Кригслунд-Хансен

Свързани продукти