Проучване показва, че употребата на канабис е безопасна за сърцето

02.11.2023
 Лекар държи листо канабис

Разкриване на връзката между канабиса и кардиоваскуларното здраве

В значима стъпка към разгадаването на здравните последици от канабиса, скорошни данни публикувани в списание Circulation, Cardiovascular Quality and Outcomes показват, че хората на средна възраст, които употребяват канабис, не са изложени на повишен риск от атеросклероза—известна още като затвърдяване на артериите—в сравнение с тези, които никога не са употребявали веществото.

Параметри на изследването и демография

Изследователи от Медицинския център на Университета на Питсбърг са инициирали проучване, за да установят потенциалната връзка между употребата на марихуана и неблагоприятното атеросклеротично кардиоваскуларно заболяване (ASCVD).

Проучването обхваща национално представителна когорта от почти 14 000 възрастни на възраст между 18 и 59 години, осигурявайки задълбочен преглед на въпроса.

Основни находки относно консумацията на канабис и сърдечното здраве

Въпреки че консуматорите на канабис съобщават за по-висока употреба на тютюн—добре известен фактор за развитието на атеросклероза—изследването не намира повишен риск от заболяването при употребяващите канабис в сравнение с неупотребяващите. Това съответства на резултатите от други дългосрочни изпитвания, които също не са открили значима връзка между употребата на канабис и сърдечно-съдовите заболявания.

Допълнителни здравни наблюдения сред употребяващите канабис

Интересен момент в изследването е и че лицата с история на консумация на канабис са по-малко склонни да страдат от диабет или затлъстяване—два състояния, често свързани със сърдечни заболявания. Това наблюдение е в хармония с предишни проучвания, които предполагат потенциални метаболитни ползи от употребата на канабис.

Влияние върху общественото здраве и политиката

Изследователите заключават с ясно послание: проучването не откри връзка между самоотчетената употреба на марихуана и повишена тежест на традиционните рискови фактори за ASCVD, оценения дългосрочен риск от ASCVD или кардиометаболитните профили. Това откритие може да има значими последици за политиките за обществено здраве и възприятието на употребата на канабис в медицински и развлекателни настройки.

Сравнителен анализ с употребата на тютюн

Въпреки че употребяващите канабис в проучването са били по-склонни да пушат тютюн, липсата на по-висок риск от сърдечни заболявания сред тях предполага, че ефектите на канабиса върху кардиоваскуларното здраве могат значително да се различават от тези на тютюна, вещество с добре документирано негативно въздействие върху сърдечното здраве.

Преосмисляне на наратива за канабиса и здравето

Разказът за канабиса и неговите здравни последици често е бил изпълнен с противоречия и несигурност. Това изследване служи да оспори някои от дългогодишните вярвания за опасностите от употребата на канабис, особено по отношение на сърдечното здраве, и призовава за преоценка на общия рисков профил на веществото.

Посоки за бъдещи изследвания

Въпреки че находките са обнадеждаващи, пресечният характер на изследването подчертава необходимостта от по-нататъшни дългосрочни изследвания, за да се разберат напълно дългосрочните кардиоваскуларни ефекти от употребата на канабис. Такива изследвания са от съществено значение за информирането на политики, базирани на доказателства и здравни решения.

По-широк контекст на изследванията на канабиса

Проучването е част от растящия обем на изследвания, които целят да разберат изчерпателните ефекти на канабиса върху различни аспекти на здравето. То допринася за нюансираната дискусия за ролята на канабиса в обществото и неговите потенциални ползи.

Този ключово важен труд от Медицинския център на Университета на Питсбърг предлага нова перспектива относно здравните последици от употребата на канабис, особено във връзка със сърдечно-съдовите заболявания. Той подчертава важността на базирания на доказателства дискурс по темата и необходимостта от продължаващи изследвания в тази област.

  Назад към блога

  Robin Roy Krigslund-Hansen

  Robin Roy Krigslund-Hansen

  За автора:

  Робин Рой Кригслунд-Хансен е известен със своите обширни познания и експертни умения в областта на производството на CBD и коноп. С кариера, продължила повече от десетилетие в индустрията на канабиса, той е посветил живота си на разбирането на сложностите на тези растения и техните потенциални ползи за човешкото здраве и околната среда. През годините Робин е работил неуморно за пълната легализация на конопа в Европа. Неговата фасцинация от многостранността на растението и потенциала му за устойчиво производство го накараха да следва кариера в тази област.

  Повече за Робин Рой Кригслунд-Хансен

  Свързани продукти