Иконична забележителност в Уисконсин

Прогресивната реформа на Уисконсин в областта на канабиса

11.12.2023

Прогресивна стъпка в реформата на канабис в Уисконсин

С несравним ход, гуверньорът на Уисконсин Тони Евърс обяви помилването на 1 111 лица, осъдени за канабисови престъпления. Този значителен брой помилвания, включително наскорошните 82 допълнителни лица, означава значителна промяна в подхода на Уисконсин към престъпленията, свързани с канабис.

Фон на помилванията

Тези помилвания следват след късното обявление на президента Байдън през 2022 г. за помилване на престъпленията по притежание на канабис. Този ход съответства на нарастващата национална тенденция за преразглеждане на правната статут на канабиса и признаване на неравнопоставеното въздействие на наркотичните закони в определени общности.

Становище на гуверньор Евърс относно канабисовите престъпления

Гуверньор Евърс изрази становище, че предоставянето на тези помилвания е привилегия и важна стъпка за поправка на миналите грешки. Той подчертава положителното въздействие на тези помилвания върху животите на лицата и техните семейства, позволявайки им да напредват и допринасят конструктивно за обществото.

Критерии за Помилване

Според Изпълнителна Заповед №30 лицата, осъдени за тежки престъпления в Уисконсин, са подходящи за помилване, ако са изпълнили наказанието си поне преди пет години и нямат неприключили наказателни дела. Все пак лицата, които в момента са задължени да се регистрират в регистъра на сексуалните престъпници, не са подходящи.

Въздействие на Помилванията върху Лицата и Общностите

Тези помилвания са повече от проста юридическа корекция; те представляват значителна промяна в животите на засегнатите лица. Много от тези, които бяха помилвани, се сблъскаха с дългосрочни препятствия в заетостта, жилищните условия и други области поради своите престъпления.

Социални Аспекти на Справедливостта

Решението да се помилват тези лица също признава нуждата от социална справедливост в индустрията на канабиса и правовата система. То признава неравнопоставеното въздействие на престъпленията свързани с канабис в маргинализираните общности и има за цел да се намали този дългосрочен ефект.

Сравнителен Анализ с Други Щати

Действията на Уисконсин се вписват в по-широкото движение в Съединените щати, където щатите все повече преразглеждат своя подход към престъпленията, свързани с канабис. Този тенденция отразява промяна в обществените отношения към употребата на канабис и все по-голямото признание за необходимостта от реформа на наказателната система.

  • 1 111 помилвани за канабисови престъпления в Уисконсин
  • Съответствие с национални тенденции за реформа на канабиса
  • Фокус върху коригирането на минали несправедливости и насърчаване на социалната справедливост

Решението на Уисконсин да предостави над хиляда помилвания за канабис е историческа стъпка в наркотикалната политика на щата, което показва прогресивен и емпатичен подход към реформата на законите за наркотиците и социалната справедливост.

Назад към блога