Пионерска стъпка на Ирландия в областта на медицинския канабис с първата й клиника

2023-11-21T11:13:30Z
Ирландско знаме и листо канабис

Знакова медицинска клиника за канабис в Ирландия: Подробен преглед

Маркирайки значителна веха в областта на медицинския канабис, Ирландия откри първата си специализирана клиника за канабис, четири години след легализирането на употребата на медицински канабис през юни 2019 година. Тази клиника, създадена от Medicann, не е само първата за Ирландия, но и символ на надежда и облекчение за множество пациенти в цялата страна.

Пионерската клиника от Medicann

Клиниката на Medicann представлява съществено развитие в ландшафта на медицинския канабис в Ирландия, тъй като тя отваря вратите си за пациенти, които могат да се възползват от лечения, базирани на канабис. В безпрецедентен ход, клиниката цели да лекува широк кръг от състояния с медицински канабис, като надхвърля ограниченията на Ирландската програма за достъп до медицински канабис. В момента тази програма признава три квалифициращи състояния: спастичност, свързана с множествена склероза, тежка гадене и повръщане, произтичащи от химиотерапия, и устойчива на лечение епилепсия.

Достъпност и варианти за лечение

От своето създаване, Medicann активно регистрира интереса на пациентите към медицинския канабис. С откриването на клиниката, те инициираха улеснен процес, позволяващ на заинтересованите лица да правят виртуални срещи. По време на тези срещи, провеждани през сигурна здравна платформа, пациентите преминават оценка, за да определят тяхната подходящост за предписания на медицински канабис, включително различни форми като цветя, масла и топикални кремове. Правителствената програма за достъп до медицински канабис допълнително помага на квалифицираните пациенти, като субсидира разходите, свързани с медицинския канабис.

Визията и лидерството на Medicann

На върха на Medicann Ireland стои изпълнителният директор Гари Уип, който рано разпозна потенциала на медицинския канабис за подобряване на качеството на живот на пациентите. Неговото предвидливо и лидерско мислене са били от ключово значение за предоставянето на достъп до това естествено лечение. "Като първата клиника, която стартира в Ирландия, ние сме ангажирани да помагаме на пациентите да управляват по-добре своите състояния и да подобряват живота си с подкрепата на нашите специалист-лекари," подчертава Уип.

Началото на ирландската програма за медицински канабис

Програмата за достъп до медицински канабис, камъкът в основата на политиката на Ирландия за медицински канабис, бе стартирана след подписването на законодателство от министъра на здравеопазването Саймън Харис на 26 юни 2019 година. Тази петгодишна пилотна програма цели да улесни достъпа до продукти, базирани на канабис, спазвайки законови и клинични насоки. Нейното изпълнение и въздействие ще бъдат преразгледани след петгодишния период.

Медицински канабис срещу рекреационно използване

Преди създаването на тази клиника, медицинският канабис в Ирландия беше достъпен само за избрана група пациенти, докато рекреационната употреба оставаше забранена. "Тази програма е предназначена да предложи състрадателен достъп до канабис за медицински цели, когато конвенционалните лечения са се оказали неуспешни," заяви Харис. Решението за предписване на лечения, базирани на канабис, остава изцяло в ръцете на медицинските консултанти, в консултация с техните пациенти.

Общественото мнение за канабиса в Ирландия

Въпреки напредъка в медицинския канабис, отношението към рекреационния канабис в Ирландия не е претърпяло значителна промяна. Проучване показва, че въпреки нарастващата подкрепа за легализацията на канабиса за възрастни, това все още е мнение на малцинството. Увеличението на подкрепата, от 19,1% през 2006/07 до 29,9% през 2019/20, се дължи на положителния дискурс около медицинската полза от продуктите, базирани на канабис, водещ до по-благоприятно общо възприятие на канабиса.

Назад към блога

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Робин Рой Кригслунд-Хансен е известен със своите обширни познания и експертни умения в областта на производството на CBD и коноп. С кариера, продължила повече от десетилетие в индустрията на канабиса, той е посветил живота си на разбирането на сложностите на тези растения и техните потенциални ползи за човешкото здраве и околната среда. През годините Робин е работил неуморно за пълната легализация на конопа в Европа. Неговата фасцинация от многостранността на растението и потенциала му за устойчиво производство го накараха да следва кариера в тази област.

Повече за Робин Рой Кригслунд-Хансен

Свързани продукти