Перспективи на германските пациенти за медицинския канабис

2024-02-26T16:14:14Z
контейнер, пълен с медицински канабис

Новият пейзаж на лекуващия канабис достига значителна стъпка в Германия, както показва скорошно изследване, публикувано в списание Frontiers in Medicine, което разкрива нарастващо предпочитане сред пациентите за канабис пред традиционни методи за контрол на болката. Това изследване, включващо над 200 анонимни участници, изследва опита на германските пациенти с предписан канабис, като предлага вгледи в неговата ефективност и удовлетвореност на пациентите.

Разбиране на пациентските перспективи за канабиса

Изследването имаше за цел да просветли пациентските перспективи, които до голяма степен остават неизследвани. Проведено между 31 май 2021 г. и юни 2022 г., уеб-базираното проучване беше насочено към пациенти, на които са предписани канабиноиди, като се гарантира анонимност, за да се намали влиянието на лечебните предлагащи и стигмата. В проучването участниците трябваше да оценят ежедневните си нива на болка преди и след началото на терапията с канабис и да споделят своите опити с процеса на предписване на канабиноидите, включително всички предизвикателства при получаването на лекарството.

Хронична болка: Основната причина за предписване на канабис

Хроничната болка се явява най-честата диагноза сред участниците, като 72% посочват облекчението от болката като основната причина за предписването на канабис. Това се съответства с по-общата тенденция в Германия, където лекарствата с канабис се одобряват обикновено само, когато пациентите не реагират на традиционните опции. Изследването също така подчертава, че болката е най-честата причина за предписване на канабиноиди в Германия от 2017 до 2022 г.

Положителни ефекти на канабиса върху физическото и емоционалното благополучие

Резултатите от изследването подчертават многостранните ползи от терапията с канабис. Участниците съобщиха не само за намаляване на болката, но и за подобрение на физическата функционалност, емоционалните състояния и общото качество на живот. Те изпитваха по-малко предизвикателства в изпълнението на социалните си роли, а влиянието на болката върху ежедневието им беше възприето като по-малко значимо. Възприетата ефективност, страничните ефекти и общата удовлетвореност от терапията с канабис бяха ключови фактори, допринасящи за техните по-голямо удовлетворение в сравнение с предходните лечения.

Намаляване на стреса: Ключов фактор за ефективността на канабиса

Изследователите предполагат, че намаляващият стрес от канабиса може да бъде значителен фактор за неговата ефективност. Това се различава от опиатите, които имат по-амбивалентни ефекти върху регулацията на стреса поради активирането на сигналния път на капа-опиатния рецептор, известен със задържането и дисфорията.

Променящи се отношения и предизвикателства при предписването

Преди терапията с канабис участниците обикновено имаха неутрални до леко положителни отношения към канабиса, които се промениха в преобладаващо положителни по време на терапията. Въпреки това, изследването също така подчертава предизвикателствата в процеса на предписване, основно свързани с въпроси на възстановяване със застрахователните компании. Приблизително 25% от участниците със законно задължително застраховане се съобщиха, че избират да платят налично поради сложността и административните препятствия при предписването на канабиноидни лекарства в Германия.

Последици за бъдещи изследвания и клинични проучвания

Въпреки признаването на риска от подбор и очаквания, изследването предоставя ценни начални точки за допълнителни изследвания и клинични проучвания, включващи канабиноиди. То подчертава важността на интегрирането на пациентските перспективи в бъдещите изследвания, за да се разбере по-добре ефективността и ползите от терапията с канабис.

  • Над 200 германски пациенти участваха в изследването.
  • Канабисът се съобщава като по-ефективен от традиционните методи за контрол на болката.
  • Изследването подчертава необходимостта от по-пациентоцентрирано изследване в терапията с канабис.

Резултатите от изследването представляват значителна промяна във възприятието и употребата на канабис за лечебни цели в Германия. Докато страната продължава да прави крачки в глобалното пространство на канабиса, включително предстоящата легализация на рекреативния канабис, това изследване предлага критични вгледи в реалния опит на пациентите при използването на канабис за управление на болката. То подчертава потенциала на канабиса като жизнеспособна алтернатива на традиционните методи за управление на болката, откривайки пътя за по-информирани и ориентирани към пациента подходи в областта на лекуващия канабис.

Назад към блога

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Робин Рой Кригслунд-Хансен е известен със своите обширни познания и експертни умения в областта на производството на CBD и коноп. С кариера, продължила повече от десетилетие в индустрията на канабиса, той е посветил живота си на разбирането на сложностите на тези растения и техните потенциални ползи за човешкото здраве и околната среда. През годините Робин е работил неуморно за пълната легализация на конопа в Европа. Неговата фасцинация от многостранността на растението и потенциала му за устойчиво производство го накараха да следва кариера в тази област.

Повече за Робин Рой Кригслунд-Хансен

Свързани продукти