Медицински Канабис във Франция: Перспективи

13.10.2023
растението канабис и знамето на Франция

Сложностите на Легализацията на Медицински Канабис във Франция

С глобалния премин към приемане и легализация на медицинския канабис, който продължава да набира инерция, Франция се намира на ключово кръстопътисе. Нацията, известна със своята строга позиция по отношение на канабиса, започна ограничен експеримент с медицински канабис през март 2021 г., с цел да изследва потенциала на интегриране на медицинския канабис в здравеопазването си.

Експериментът, първоначално планиран за две години и по-късно удължен с една година, предстои да приключи през 2024 г., пораждайки дебати и спекулации относно бъдещето на легализацията на медицински канабис във Франция.

Медицинският Експеримент с Канабис във Франция: Лъч на Надежда?

Експериментът, в който участват между 2,000 и 3,000 пациенти, беше стартиран с амбицията да събере прозрения, които потенциално да формират национални политики и регулации за медицински канабис.

Производителят на канабис LaFleur, избран за отглеждане за програмата, снабдява участващите пациенти от самото начало. Въпреки това, Законът за финансиране на социалната сигурност през 2024 г. (PLFSS) явно няма разпоредби за легализация на медицинския канабис в цялата страна, което се приписва на недостатъчна подкрепа от администрацията на Макрон.

Международни Перспективи и Бъдещи Възможности

Осторожният подход на Франция към легализацията на канабиса се осветлява допълнително, когато се разглежда в контекста на международните перспективи. С държави като Германия, които напредват към стартиране на пилотни програми за употреба от възрастни, и региони в Швейцария и Нидерландия, позволяващи ограничена търговия с канабис за възрастни, политиките на Франция изглеждат забележително сдържани.

Потенциалните последствия от тези международни промени върху бъдещите политики на Франция относно канабиса, особено по отношение на трансграничните региони, изискват внимателно наблюдение.

Неравенства в Прилагането на Законите и Социалната Справедливост

Подобно на глобалните тенденции, прилагането на законите за канабиса във Франция диспропорционално засяга конкретни малцинствени групи, по-специално мюсюлмани. Въпреки че представляват само 9% от населението на Франция, данните предполагат, че значителен дял от затворниците във Франция може да са арабски мюсюлмански мъже, които са употребявали, притежавали или продавали канабис.

Тази диспропорционална насоченост подчертава социополитическите последствия от законите за канабиса и тяхното прилагане, изисквайки критичен преглед на съществуващите политики през призмата на социалната справедливост и равенство.

Дилемата за Достъпа на Пациентите След Експеримента

Ако френското правителство се въздържа от приемане на национална реформа за медицински канабис след експеримента и пилотната програма не получи друго удължение, пациентите с медицински канабис може да се озоват в прекарно положение.

Липсата на сигурен достъп до медикаменти би ги принудила или да се откажат от медицинския канабис, или да го търсят от нерегулирани източници, което би представлявало значителни здравни рискове и правни последствия.

Обществено Възприемане и Тенденции на Употреба

Според данни, анализирани от Френската Обсерватория по Наркотиците и Наркоманиите, приблизително 10,6% от възрастното население на Франция е употребявало канабис през последната година, а 47,3% са докладвали, че са употребявали канабис поне веднъж през живота си.

Тази забележителна разпространеност на употребата на канабис сред населението подчертава необходимостта да се навигира през сложностите на легализацията, уверявайки се, че политиките отразяват обществените нужди и тенденции.

Правен Статус на CBD Продуктите във Франция

Докато бъдещето на медицинския канабис продължава да бъде обвито в несигурност, CBD продуктите, съдържащи по-малко от 0,3% THC, продължават да бъдат законни във Франция. Въпреки това, много пациенти, които изискват лечебни режими, включващи продукти с по-високи нива на THC, се намират в затруднение, което допълнително усилва призива за обстойни политики за медицински канабис, които да отговарят на разнообразните нужди на страдащите пациенти.

Назад към блога

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

За автора:

Робин Рой Кригслунд-Хансен е известен със своите обширни познания и експертни умения в областта на производството на CBD и коноп. С кариера, продължила повече от десетилетие в индустрията на канабиса, той е посветил живота си на разбирането на сложностите на тези растения и техните потенциални ползи за човешкото здраве и околната среда. През годините Робин е работил неуморно за пълната легализация на конопа в Европа. Неговата фасцинация от многостранността на растението и потенциала му за устойчиво производство го накараха да следва кариера в тази област.

Повече за Робин Рой Кригслунд-Хансен

Свързани продукти