Инвестицията на Ню Йорк в коноп и биоматериали

16.01.2024
Конопено поле

Инвестицията на Ню Йорк в коноп и биоматериали

Щатът Ню Йорк обяви революционна инициатива, разпределяйки 5 милиона долара за финансиране, с цел насърчаване на комерсиализацията на продукти, произведени от коноп и други биоматериали. Този ход е част от няколко селскостопански инициативи, насочени към създаване на нови пазарни възможности за продуктите на Ню Йорк и осигуряване на устойчив растеж на биомасата за използване в разрастващата се биоикономика. Офисът на Губернатор Кати Хокъл подчертае ангажимента на щата да направи селскостопанския сектор по-устойчив и активен срещу бъдещи заплахи за здраве, околна среда, трудове и образование.

Визията на Губ. Хокъл за селското стопанство и производство на храни

Губ. Хокъл изрази силното си ангажимент за подкрепа на растежа на селското стопанство и производството на храни в Ню Йорк. Нейният фокус върху политики и инвестиции, които подкрепят фермерите, подчертава предаността на щата към подобряване на селскостопанския си сектор. Тази инициатива е свидетелство за стратегическия подход на Ню Йорк към насърчаване на устойчива и устойчива селскостопанска екосистема.

Напредване на решенията за управление на вредители

Освен финансирането за коноп и биоматериали, щатът Ню Йорк инвестира 2,25 милиона долара в Интегрираната програма за управление на вредителите на Корнелския университет. Тази инвестиция е насочена към напреднали решения за управление на вредителите, които допринасят за подкрепата на селскостопанския сектор на щата, като защитават културите от вредители и болести по екологичен начин.

Вето на законодателството за конопено хранене

Миналия месец Губ. Хокъл ветои законодателство относно конопеното животновъдно хранене, като посочи необходимостта от повече изследвания за гарантиране на безопасността на животните. Решението на губернатора, вдъхновено от липсата на одобрение от Агенцията за храните и лекарствата на САЩ (FDA), подчертава предпазливия подход, който Ню Йорк предприема в разширяването на производството на коноп. Този ход подчертава важността на детайлни изследвания и спазване на регулациите при разработката на нови конопени продукти.

Ролята на Корнел в изследванията върху конопа

Губ. Хокъл е насочила изследователи от Университета Корнел да изучат влиянието на употребата на конопени семена или продукти от конопени семена в животновъдното хранене. Този вид изследвания се очаква да бъдат проведени бързо, като част от усилията на Ню Йорк за разширяване на конопената индустрия. Участието на Корнел подчертава зависимостта на щата от академични изследвания за информация за конопените си политики и практики.

Текущо състояние на конопените жетви в Ню Йорк

Конопените жетви в Ню Йорк са били относително малки, без значително производство на влакна и конопени семена. През 2022 година фермерите в Ню Йорк са обрали само 120 акра коноп, всички за цветя с високо съдържание на CBD, според Националната селскостопанска статистическа служба на Министерството на земеделието на САЩ. Този ограничен обем на производство подчертава потенциала за растеж и разширение на индустрията с коноп в щата. Новите финансови и изследователски инициативи са на път да стимулират този развой, което може да доведе до по-разнообразен и стабилен сектор с коноп в Ню Йорк.

Влияние върху биоикономиката

Финансирането от 5 милиона долара за коноп и биоматериали не е само инвестиция в селското стопанство; това е стратегическа стъпка към укрепване на биоикономиката на Ню Йорк. Като се фокусира върху устойчиви и възобновяеми ресурси като коноп, щатът се позиционира в челото на екологичната икономическа трансформация. Тази инициатива може да открие път за иновативни продукти и технологии, които използват уникалните свойства на конопа и други биоматериали.

Предизвикателства и възможности

Въпреки че финансирането представлява значителна стъпка напред, индустрията с коноп в Ню Йорк се сблъсква с предизвикателства, включително регулаторни пречки, развитие на пазара и необходимост от продължаващи изследвания и иновации. Въпреки тези предизвикателства също се представят възможности за растеж, сътрудничество и установяване на Ню Йорк като лидер в сектора с коноп и биоматериали.

Бъдещи перспективи за индустрията с коноп в Ню Йорк

Бъдещето на индустрията с коноп в Ню Йорк изглежда обещаващо, с потенциал за разработка на нови продукти, увеличение на отглеждането на коноп и напредък в устойчивите селскостопански практики. Инвестициите на щата и фокусът върху изследванията и развитието са вероятно да привлекат предприемачи, изследователи и инвеститори, което ще насърчи растежа на индустрията.

  • Инвестицията от 5 милиона долара на Ню Йорк в коноп и биоматериали е сигнал за значителен здравословен ход към устойчивото земеделие.
  • Ангажиментът на Губ. Хокъл към растежа на селското стопанство и изследователската работа на Университета Корнел играят ключови роли в напредването на индустрията с коноп на щата.
  • Предизвикателствата, представени пред индустрията, се балансират от възможности за иновации и лидерство в биоикономиката.
Назад към блога

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

За автора:

Робин Рой Кригслунд-Хансен е известен със своите обширни познания и експертни умения в областта на производството на CBD и коноп. С кариера, продължила повече от десетилетие в индустрията на канабиса, той е посветил живота си на разбирането на сложностите на тези растения и техните потенциални ползи за човешкото здраве и околната среда. През годините Робин е работил неуморно за пълната легализация на конопа в Европа. Неговата фасцинация от многостранността на растението и потенциала му за устойчиво производство го накараха да следва кариера в тази област.

Повече за Робин Рой Кригслунд-Хансен

Свързани продукти