Дебат относно закона за канабиса във Филипините

2024-02-28T13:52:23Z
Растение канабис и знамето на Филипините

Историческо одобрение на медицинския канабис във Филипините

Филипинският Парламент взе смела стъпка към здравната реформа, като прие законопроект за медицински канабис. Тази решителност породи оживено обсъждане сред различни организации и агенции, с ясни изрази на подкрепа и противопоставяне.

Гледната точка на Филипинската медицинска асоциация

На 6-ти февруари Филипинската медицинска асоциация (PMA), представляваща над 98 202 лекари от 121 общества, 8 специализирани отделения, 96 специализирани общества и 50 афилирани общества, публикува писмо срещу. Асоциацията, заедно с коалиция от 21 медицински организации, призна, че Комисията на ООН по наркотиците прекласифицира канабиса заради неговата лечебна стойност, но подчерта ограниченията на растението за не-медицински и не-научни цели. Становището на PMA е ясно: да се противопоставя на всякаква законодателна инициатива, легализираща канабиса, освен ако не е за медицински цели, одобрени от Филипинската агенция за храните и лекарствата.

Тревоги за не-медицинското използване

PMA изрази тревогата си относно потенциалните вреди от непроверени медицински показания, свързани с канабиса. Изтъквайки рисковете за уязвимите групи, асоциацията цитира вредните ефекти върху развитието на мозъка при плода и значителните рискове за децата, изложени на канабис. Те се позовават на Филипинската конституция, която защитава живота на нероденото дете и майката, за да подчертаят тревогите си.

Призив за допълнителни изследвания

PMA подкрепя медицинския канабис, одобрен от FDA, и призовава за комплексни местни научни изследвания, за да се преодолее познавателната пропаст относно ефективността и безопасността на канабиса. Въпреки че признава някои потенциални ползи, PMA отбелязва тенденция към вредни ефекти, които превъзхождат тези ползи, и подкрепя бъдеще, в което филипинските деца са защитени от опасностите на канабиса.

Законодателните развития и подкрепа от страна на правителството

Съвместната панел на Филипинския Парламент одобри законопроекта за медицинския канабис на 7-ми февруари. Този закон не премахва канабиса от списъка на опасните вещества, но задължава създаването на Медицински офис за канабис под ръководството на Министерството на здравеопазването. Той определя конкретни квалификационни условия за пациентите и ограничава достъпа до канабис в лицензирани медицински заведения по рецепта.

Подкрепа от страна на FDA и DOH

Директорът на FDA генерал Самуел Закате изрази подкрепата си за легализацията на медицинския канабис, като подчерта нуждата от разнообразие от терапевтични варианти за филипинците. Министерството на здравеопазването (DOH) също призна усилията за легализиране на използването на медицинския канабис, като подчерта, че всяка инициатива трябва да се основава на научни доказателства и да взема предвид регулаторната способност на включените правителствени агенции.

Сравнителни перспективи

Регионалният контекст предлага интересни сравнения. Например Тайланд, която легализира рекреационния канабис през 2022 г., в момента разглежда законопроект за ограничаване на потреблението за възрастни, което показва сложната и развиваща се ландшафтна за канабиса в Югоизточна Азия.

Приемането на законопроекта за медицинския канабис във Филипинския Парламент отбелязва критичен момент в здравеопазването и законодателната история на страната. То отразява нарастващото признание за потенциалните ползи на медицинския канабис, балансирано с внимателното обсъждане на рисковете и предизвикателствата в регулаторния аспект. Докато дебатът продължава, бъдещето на законодателството за канабиса във Филипините и извън тях остава предмет на голям интерес и значение.

Назад към блога

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Робин Рой Кригслунд-Хансен е известен със своите обширни познания и експертни умения в областта на производството на CBD и коноп. С кариера, продължила повече от десетилетие в индустрията на канабиса, той е посветил живота си на разбирането на сложностите на тези растения и техните потенциални ползи за човешкото здраве и околната среда. През годините Робин е работил неуморно за пълната легализация на конопа в Европа. Неговата фасцинация от многостранността на растението и потенциала му за устойчиво производство го накараха да следва кариера в тази област.

Повече за Робин Рой Кригслунд-Хансен

Свързани продукти