Възходът на непсихоактивния канабис: Революция в устойчивото земеделие

01.11.2023
 конопено поле

Откриване на силата на не-психоактивния канабис

Индустриалният коноп е дълго признаван като универсален селскостопански ресурс. Съвременните държави инвестират масово в изследвания, често финансирани от данъкоплатците, с цел отключване на по-устойчиви селскостопански практики.

Департаментът по селско стопанство на САЩ наскоро изрази ентусиазма си за нова супер растение с уникален генетичен профил, характеризиращ се с изключително ниски нива на канабиноиди като Тетрахидроканабинол (THC) и Канабихромен (CBC).

Визията: Устойчив коноп за различни приложения

Основната цел е да се отглежда последователно стабилно и здраво растение, лишено от интоксикиращи компоненти. Това би отворило пътя за устойчиви сортове коноп, които могат да бъдат ефективно превърнати в текстил, гориво или строителни материали.

Повторното въвеждане на не-психоактивния канабис в полетата маркира значителна промяна. Десетилетия наред дори лицензираните производители на коноп живяха в страх от потенциални полицейски облави, които можеха да унищожат целия им реколта на базата на просто подозрения.

С постепенната легализация на канабиноидите както потребителите, така и производителите имат полза. Канабисът просто си възвръща древния статус като универсален ресурс, служещ на човечеството като дрехи, лекарства и др.

Предизвикателства при търговско отглеждане

Въпреки че визията е обещаваща, голямомащабното търговско отглеждане представлява собствен набор от предизвикателства. Притесненията варират от потенциални проблеми с кръстосано опрашване до спорове за патентни права за конкретни сортове.

Регулаторните органи също са насторожени относно потенциални насекоми вредители, които биха могли да прескочат от канабиса към други култури. Здравето на почвата, особено относно торовете, е друга област на изследване.

Въпреки това, последните научни пробиви доведоха до разработването на сортове, които съчетават желаните характеристики. Тези генетично подобрени растения на коноп проявяват нормален метаболизъм, растат толкова силно колкото традиционните варианти и са устойчиви на обичайните вредители.

Прогресивна позиция на селското стопанство в САЩ към конопа

Департаментът по селско стопанство на САЩ прогресивно се фокусира върху индустриалния коноп като култура с огромен потенциал. Пълни насоки за отглеждане бяха публикувани в началото на 2023 г. Корекции на лимитите за THC, намалени бюрократични препятствия и ясна информация, предоставена от държавата, са някои от основните моменти в тези насоки.

Освен това, американските фермери могат директно да се свържат с държавните агенции за официална подкрепа, особено ако целта им е да извлекат CBD от индустриален коноп. Докато Европа се бори с бюрократични препятствия и идеологически бариери, САЩ разпознава несравнимия потенциал на канабиса и е решен да използва неговите предимства.

Субсидии и намаляване на бюрокрацията подпомагат бума на конопа

Въпреки прогресивната позиция в Северна Америка, пътят към нормализация на отглеждането на коноп е бил труден. През 2022 г. приходите от индустриалния коноп, наричан "Коноп" на английски, отбелязаха спад. Това основно се дължеше на липсата на ясни регулации, водеща до колебание сред инвеститорите.

Докато САЩ направи значителни напредък, Европа продължава да изостава. Европейските регулации за канабиноиди са толкова сложни, колкото бюрократичната машина в Брюксел. В контраст, Китай, въпреки строгата си позиция по отношение на рекреационната употреба на марихуана, признава икономическия потенциал на не-интоксикиращите сортове коноп. Държавата увеличава усилията си за отглеждане, като има предвид печелившия износния пазар, особено към САЩ.

Генетично подобреният канабис: Промяна в играта

Скорошното представяне на генетично подобрените сортове канабис може да преопредели динамиката на глобалната търговия и земеделие. Тези сортове обещават по-голяма устойчивост, намалена зависимост от пестициди и потенциален преход към екологосъобразни енергийни източници и устойчиво производство на храни.

Докато търговските войни и системните конкуренции се интензифицират, тези нови сортове канабис може да предложат на нациите степен на самостоятелност, намалявайки зависимостта от внос. Бъдещето на земеделието вероятно ще бъде тясно свързано със съдбата на този универсален ресурс.

Назад към блога

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

За автора:

Робин Рой Кригслунд-Хансен е известен със своите обширни познания и експертни умения в областта на производството на CBD и коноп. С кариера, продължила повече от десетилетие в индустрията на канабиса, той е посветил живота си на разбирането на сложностите на тези растения и техните потенциални ползи за човешкото здраве и околната среда. През годините Робин е работил неуморно за пълната легализация на конопа в Европа. Неговата фасцинация от многостранността на растението и потенциала му за устойчиво производство го накараха да следва кариера в тази област.

Повече за Робин Рой Кригслунд-Хансен

Свързани продукти