България отхвърли ключов законопроект за индустриалния коноп

15.04.2024
Размахване на българското знаме над града

Разглеждане на провала на законопроекта за индустриален коноп в България

Като човек, дълбоко ангажиран с променящите се парадигми в селскостопанската и индустриалната политика по света, скорошното отхвърляне на законопроекта за индустриален коноп в България привлече вниманието ми.

Това развитие отразява по-широки предизвикателства и сложната динамика на създаването на политики в сферата на канабиса и конопа. Нека ви запозная със значимите аспекти на това събитие и неговите последици.

Законопроектът и неговата цел

Предложената законодателна рамка имаше за цел да разшири обхвата на индустриалния коноп в България, отвъд самото отглеждане, за да включи и преработка. Това би позволило потенциално използването на конопени растения за производство на не-психоактивни продукти, официално одобрени от селскостопанското министерство.

Въпреки това, законопроектът беше отхвърлен при парламентарно гласуване, където значителната опозиция надделя над подкрепата.

Причини за провала

Основното препятствие, което беше посочено, беше логистично – Българската митническа агенция се противопостави на законопроекта поради липса на ресурси за адекватно тестване на конопените култури за съдържание на THC, гарантирайки, че те остават под законовия праг. Притесненията на агенцията относно настоящия й лабораторен капацитет изиграха решаваща роля в наклоняването на решението срещу законопроекта.

Глобален контекст и стандарти

Стои да се отбележи, че различните държави имат различни прагове на THC за категоризиране на канабиса като коноп. Например, в Обединеното кралство лимитът е 0.2% THC, докато в Съединените щати е 0.3%. Някои държави дори позволяват до 1% съдържание на THC.

Тези международни бенчмаркове предоставят контрастен фон на ситуацията в България, илюстрирайки смесица от рестриктивни и либерални подходи по света.

Личен изглед

От моя гледна точка, провалът на законопроекта за индустриален коноп в България подчертава критичен пропуск в готовността на страната да се присъедини към глобалното движение към по-прогресивни политики за коноп. Решението подчертава необходимостта от по-добра инфраструктурна подготовка за приемане на такива индустрии, които предлагат значими икономически и екологични ползи.

Като някой, който внимателно следи тези тенденции, изглежда съществено за България да подобри своите тестови и регулаторни рамки, за да подкрепи накрая този ценен селскостопански сектор.

Назад към блога

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

За автора:

Робин Рой Кригслунд-Хансен е известен със своите обширни познания и експертни умения в областта на производството на CBD и коноп. С кариера, продължила повече от десетилетие в индустрията на канабиса, той е посветил живота си на разбирането на сложностите на тези растения и техните потенциални ползи за човешкото здраве и околната среда. През годините Робин е работил неуморно за пълната легализация на конопа в Европа. Неговата фасцинация от многостранността на растението и потенциала му за устойчиво производство го накараха да следва кариера в тази област.

Повече за Робин Рой Кригслунд-Хансен

Свързани продукти