Ще ме накара ли маслото от канабис да се почувствам "надрусан"?

Има ли конопено масло интоксикиращ ефект?

Разбиране на Конопеното Масло

Конопеното масло спечели значителна популярност в Обединеното кралство през последните пет години. Въпреки това остава някаква конфузия относно неговите ефекти, особено в сравнение с други съединения, намерени в коноповата растителност.

Съществени Разлики: Конопено Масло срещу ТНК

Важно е да се направи разграничение между конопеното масло и ТНК (тетрагидроканабинол). Докато ТНК е веществото в конопа, отговорно за известното "психично въздействие", конопеното масло няма този психоактивен ефект. Изразено по-просто, конопеното масло няма да промени вашето състояние или да предизвика "въздействие".

Ефекти на Конопеното Масло

Много потребители съобщават, че се чувстват релаксирани и облекчени след употреба на конопено масло. Важно е обаче да се отбележи, че тези усещания не са свързани с интоксикация или някакви психоактивни ефекти. Канабиноидът ТНК е отговорен за интоксикиращото въздействие на конопа. При ниво на ТНК под 0,2% и всяка доза конопено масло няма интоксикиращ или еуфоричен ефект. Продуктите с по-малко от 0,2% ТНК не следва да повлияят на вашата способност да изпълнявате задачи като шофиране, но винаги бъдете внимателни и направете лични оценки преди да се ангажирате с дейности.

Безопасно Използване

Конопените масла от уважавани източници не са психоактивни и няма да предизвикат "въздействие". Те могат да имат положителни ефекти върху тялото и можете да ги използвате без притеснения относно негативни странични ефекти, свързани с психоактивността. Винаги се уверете, че източниците на продуктите ви са от надеждни доставчици.

За разнообразие от качествени продукти, Купете конопено масло тук.