Въздействие и последици от легализирането на канабиса в Германия

2023-08-18T12:35:14Z
Въздействие и последици от легализирането на канабиса в Германия

Познаване на въздействието на легализацията на канабиса

Дебатът около легализирането на канабиса е гореща тема от много години. Защитниците твърдят, че легализирането на веществото ще облекчи тежестта върху правосъдната система, тъй като вече няма да е необходимо полицията да се намесва в случаи на консумация от възрастни. Само в Германия всяка година се образуват до 180 000 наказателни производства, значителна част от които се дължат единствено на частна употреба на естественото упойващо вещество. 

Икономическите последици от легализацията

Последните изчисления на икономическия икономист д-р Юстус Хаукап сочат, че промяната в цялостната ситуация, основана на известните планове на федералното правителство - т.нар. светлина на легализацията - би могла да спести приблизително 1,1 млрд. евро годишно. Това би довело преди всичко до спестяване на разходи за полиция и съдилища - ако не се налага всеки потребител на канабис да бъде преследван от държавната власт.

Опозиция на легализацията

Наред с това обаче Германската асоциация на съдиите (DRB) изрази загриженост относно предложените промени. Федералният управляващ директор на DRB Свен Ребен заяви, че е нереалистично да се очаква, че освобождаването и съответно прекратяването на наказателното преследване на потребителите на канабис може да доведе до масово облекчаване на съдебната власт. Той смята, че "изключително подробният закон" по отношение на прилагането ще доведе до високи усилия за контрол. Според него биха могли да възникнат множество нови спорове, които да доведат до много допълнителни производства пред съдилищата.

Потенциалните ползи от легализацията

Въпреки опасенията, изразени от DRB, ползите от легализацията са ясни. Ако консумацията и отглеждането на канабис в собствените четири стени и в социалните клубове за канабис бъдат законно одобрени, от това ще спечелят както несправедливо преследваните потребители на природното упойващо вещество, така и претоварените служители, които имат много други, много по-важни задачи. Особено потребителите трябва, след края на забраната, да направят дявола, за да изложат на риск новоизвоюваните си свободи.

Заключение

Въпреки че дебатът около легализацията на канабиса продължава, ясно е, че има значителни потенциални ползи, които могат да бъдат извлечени. Легализацията на канабиса не само би могла да доведе до значителни икономии за полицията и съдилищата, но и до намаляване на броя на образуваните всяка година наказателни производства. От решаващо значение е обаче всички мерки за легализация да се прилагат внимателно и с надлежно отчитане на потенциалните спорове и правни въпроси.

Назад към блога

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Робин Рой Кригслунд-Хансен е известен със своите обширни познания и експертни умения в областта на производството на CBD и коноп. С кариера, продължила повече от десетилетие в индустрията на канабиса, той е посветил живота си на разбирането на сложностите на тези растения и техните потенциални ползи за човешкото здраве и околната среда. През годините Робин е работил неуморно за пълната легализация на конопа в Европа. Неговата фасцинация от многостранността на растението и потенциала му за устойчиво производство го накараха да следва кариера в тази област.

Повече за Робин Рой Кригслунд-Хансен

Свързани продукти