Изследване: Локализация на канабиноиди и свързани с тях рецептори в кореновите ганглии на конете

07 юли, 2020 2 минути за четене

Изследване: Локализация на канабиноиди и свързани с тях рецептори в кореновите ганглии на конете

Работим с най-добрите изследователи и университети по света, за да придобием ценни знания за начинът, по който CBD продуктите работят при хора и животни и да получим подробна информация за реакциите между канабиноидите и рецепторите CB1 и CB2.

Работим с Университета в Болоня и проф. Д-р Роберто Чиочетти и неговият екип от катедрата по ветеринарномедицински науки. Освен това финансираме редица изследователски проучвания за ефектите на CBD при животни.

Отказ от отговорност: подкрепихме университета в Болоня с финансови средства за изследвания. Авторите декларират, че няма конфликт на интереси.

Изследване: Локализация на канабиноиди и свързани с тях рецептори в кореновите ганглии на конете

Нови доказателства легитимират канабиноидните рецептори като потенциални причини за болка. Следователно, има все по-голям интерес към разработването на агонисти на канабиноидни рецептори за облекчаване на болката. Като общо правило, за да се установят по-добре действията на лекарството, би било изключително важно да сме на ясно с клетъчното разпределение на неговите специфични рецептори. Локализацията на канабиноидните рецептори в гръбните коренови ганглии на коня все още не е проучена.

Цели: Да се ​​локализира клетъчното разпределение на каноничните и предполагаемите канабиноидни рецептори в дорзалните коренови ганглии на конете.

Въпреки че са проведени нисък брой емпирични изследвания относно употребата на медицинска марихуана за лечение на болка при домашни животни и коне, потреблението на канабис и производни от него продукти при животни се усилва. Канабидиолът (CBD), непсихоактивно съединение, открито в канабис сатива, изглежда е едно от най-обещаващите терапевтични вещества. Поради своите многобройни ползи за здравето, CBD е намерил множество клинични приложения в областта на медицината, заради свойства като обезболяващ и противовъзпалителен ефект и антиспазматичност. В продължение на много години се предполагаше, че полезните ефекти на канабиноидите са били навигирани изцяло от канабиноидни рецептори 1 (CB1R) и 2 (CB2R). Понастоящем обаче е известно, че фитоканабиноидите могат да действат върху множество други области извън ендоканабиноидната система, като други рецептори, свързани с G-протеин (GPRs), канала на преходните рецептори (TRPs), рецептори, активирани с ядрен пероксизом пролифератор (PPARs), и серотонинови рецептори. По-специално, CBD, който показва непряко взаимодействие с CB1R и CB2R, изглежда участва в модулирането на рецептори, като серотонинергичния 5-HT1a рецептор (5-HT1aR) и преходните рецептори потенциален анкирин 1 (TRPA1) и ванилоид 1 (TRPV1), като последните два са експираторни йонни канали, изразени от сетивните неврони, медииращи соматична и висцерална болка.

Резултати: Невроните показаха имунореактивност за CB1R (100%), CB2R (80% ± 13%), PPARα (100%), TRPA1 (74% ± 10%) and 5-HT1aR (84% ± 6%). Невроналните сателитни глиални клетки показват имунореактивност за CB2R, PPARα, TRPA1 и 5-HT1aR.


Настоящото проучване е проектирано да локализира имунохистохимично, два канонични канабиноидни рецептора (CB1R и CB2R) и три свързващи рецептора (PPARα, TRPA1 и 5-HT1aR) в дорзалните коренови ганглии на конете.

Заключения:

Канабиноидните и свързаните с тях рецептори имат широко разпространение в сетивните неврони на кореновите ганглии на конете. Тези открития представляват важна анатомична основа, на която би било възможно да се положат други предклинични и клинични изследвания, насочени към откриване и евентуално обогатяване на специфичните терапевтични приложения на непсихотропните канабиноидни агонисти срещу стимулация на ноксиуса при коне.

Прочетете пълното изследване от 9 страници тук.


Абонирай се за нашия бюлетин и вземи своя безплатен подарък!