Тези статии са написани от различни независими автори въз основа на изследвания, проучвания и статии на трети страни. Съдържанието не отразява мнението на Formula Swiss AG и не предоставяме здравни препоръки, по отношение на употребата на CBD като хранителната добавка или медикамент. Кликнете тук за да прочетете нашата страница за отказ от отговорност.

Домашни любимци

Изследване: Локализация на канабиноиди и свързани с тях рецептори в кореновите ганглии на конете

Изследване: Локализация на канабиноиди и свързани с тях рецептори в кореновите ганглии на конете

Работим с най-добрите изследователи и университети по света, за да придобием ценни знания за начинът, по който CBD продуктите работят при хора и животни и да получим подробна информация за реакциите между канабиноидите и рецепторите CB1 и CB2.

Работим с Университета в Болоня и проф. Д-р Роберто Чиочетти и неговият екип от катедрата по ветеринарномедицински науки. Освен това финансираме редица изследователски проучвания за ефектите на CBD при животни.

Отказ от отговорност: подкрепихме университета в Болоня с финансови средства за изследвания. Авторите декларират, че няма конфликт на интереси.

Изследване: Локализация на канабиноиди и свързани с тях рецептори в кореновите ганглии на конете

Нови доказателства легитимират канабиноидните рецептори като потенциални причини за болка. Следователно, има все по-голям интерес към разработването на агонисти на канабиноидни рецептори за облекчаване на болката. Като общо правило, за да се установят по-добре действията на лекарството, би било изключително важно да сме на ясно с клетъчното разпределение на неговите специфични рецептори. Локализацията на канабиноидните рецептори в гръбните коренови ганглии на коня все още не е проучена.

Цели: Да се ​​локализира клетъчното разпределение на каноничните и предполагаемите канабиноидни рецептори в дорзалните коренови ганглии на конете.

Въпреки че са проведени нисък брой емпирични изследвания относно употребата на медицинска марихуана за лечение на болка при домашни животни и коне, потреблението на канабис и производни от него продукти при животни се усилва. Канабидиолът (CBD), непсихоактивно съединение, открито в канабис сатива, изглежда е едно от най-обещаващите терапевтични вещества. Поради своите многобройни ползи за здравето, CBD е намерил множество клинични приложения в областта на медицината, заради свойства като обезболяващ и противовъзпалителен ефект и антиспазматичност. В продължение на много години се предполагаше, че полезните ефекти на канабиноидите са били навигирани изцяло от канабиноидни рецептори 1 (CB1R) и 2 (CB2R). Понастоящем обаче е известно, че фитоканабиноидите могат да действат върху множество други области извън ендоканабиноидната система, като други рецептори, свързани с G-протеин (GPRs), канала на преходните рецептори (TRPs), рецептори, активирани с ядрен пероксизом пролифератор (PPARs), и серотонинови рецептори. По-специално, CBD, който показва непряко взаимодействие с CB1R и CB2R, изглежда участва в модулирането на рецептори, като серотонинергичния 5-HT1a рецептор (5-HT1aR) и преходните рецептори потенциален анкирин 1 (TRPA1) и ванилоид 1 (TRPV1), като последните два са експираторни йонни канали, изразени от сетивните неврони, медииращи соматична и висцерална болка.

Резултати: Невроните показаха имунореактивност за CB1R (100%), CB2R (80% ± 13%), PPARα (100%), TRPA1 (74% ± 10%) and 5-HT1aR (84% ± 6%). Невроналните сателитни глиални клетки показват имунореактивност за CB2R, PPARα, TRPA1 и 5-HT1aR.


Настоящото проучване е проектирано да локализира имунохистохимично, два канонични канабиноидни рецептора (CB1R и CB2R) и три свързващи рецептора (PPARα, TRPA1 и 5-HT1aR) в дорзалните коренови ганглии на конете.

Заключения:

Канабиноидните и свързаните с тях рецептори имат широко разпространение в сетивните неврони на кореновите ганглии на конете. Тези открития представляват важна анатомична основа, на която би било възможно да се положат други предклинични и клинични изследвания, насочени към откриване и евентуално обогатяване на специфичните терапевтични приложения на непсихотропните канабиноидни агонисти срещу стимулация на ноксиуса при коне.

Прочетете пълното изследване от 9 страници тук.

07 юли, 2020

Прочети още

Канабидиолът (CBD) може да помогне за облекчаване на болката при кучета с остеоартрит

Изследване от 2020 г., публикувано във Veterinary Record, демонстрира потенциала на CBD да бъде употребяван заедно с текущите лекарства за облекчаване на болката при кучета с остеоартрит.

Това проучване има за цел да оцени потенциалната роля на канабидиола (CBD) за облекчаване на свързаната с остеоартрит болка при кучета. Общата цел на изследването беше да се определи дали CBD може да намали болката, свързана с остеоартрит при кучета, ако се прилага заедно с текущото лечение.

Методи

Изследователите потърсиха литература и откриха книга, която отговаря на параметрите на търсенето и съответства на целта.

Документът оценява болката, степента на нарушение на двигателните функции и теглото на 16 кучета с потвърден остеоартрит. Кучетата са били разпределени в 2 групи - кучета, които получават CBD и такива, които получават плацебо заедно с редовните си лекарства в продължение на 4 седмици. След това групите размениха леченията за още 4 седмици и след това бяха наблюдавани за период от две седмици, при който кучетата не получаваха никаква интервенция.

Резултатите се измерват чрез въпросник, който се попълва от собственика, както и от оценките на ветеринарите, включващи хематология, серумна химия и физически прегледи. Кучетата се изследват преди лечението, на 2-рата седмица и в края на лечебната интервенция.

Резултати

Поради наличието на няколко потенциални резултата, за които трябва да се докладва, проучването се прави на база на оценки на собственици и ветеринари.

Оценки на собствениците

След процедурите с CBD, собствениците съобщават за общо намаляване на болката и последващо увеличаване на активността както на втората, така и на четвъртата седмица след началото на лечението. Не са регистрирани и странични ефекти, докладвани от собствениците.

Оценки на ветеринарите

След процедурите с CBD се наблюдава цялостно облекчаване на болката. Въз основа на изследванията за сърцебиене при ветеринарната оценка, нивата на болка значително намаляват както на втората, така и на четвъртата седмица след процедурите с CBD в сравнение с началните резултати. Освен това, промяната в групата, третирана с CBD, е много по-осезаема в сравнение с тази при групата на плацебо.

Въпреки това, няма значителни промени в двигателните способности или  теглото, според ветеринарните лекари.

Дискутиране на резултатите и последиците

Това проучване целеше да определи дали CBD може да намали нивата на болка при кучета с остеоартрит, употребяван заедно с предписаните им лечения. За целта се потърси необходимата литература и беше открита книга, която описва това.

CBD, изглежда, облекчава болката

Първоначалните резултати от това проучване показват, че CBD помага за цялостно облекчаване на болката при кучета с артрит. Оценките поставени от собствениците, определят, че от гледна тяхна точка, се наблюдава цялостното повишаване на нивото на комфорт на кучето след употребата на CBD.

Тези резултати бяха подкрепени от оценките на ветеринарите, които също установиха значително намаляване на болката след тестовете за съдечен ритъм. Фактът, че това е установено при сравняване на изходните нива след процедурите с CBD и тези с прилагането на плацебо с лечението, допълнително потвърждава потенциала на CBD за облекчаване на болката при кучета с остеоартрит.

Потенциални слабости

Въпреки че тези открития са обещаващи, няколко неща трябва да бъдат подобрени, за да се засили клиничното значение на самото проучване.

1. Пробната популация

Това проучване е проведено в сравнително малки мащаби, тъй като са изследвани общо 16 кучета. Освен това нямаше консистенция при показатели като породата, възрастта или стадия на артрита. Освен това вида или дозата на лекарството, което кучетата вече са приемали по предписание за остеоартрит, се различават. Всички тези фактори биха могли да повлияят на достигането до категоричен извод от резултатите, получени от това проучване.

2. Времевите линии

Няма обяснение за решението периодите да бъдат от 2 и 4 седмици. Времето за полуразпад на CBD или други лекарства, които кучетата са приемали, не са взети под внимание, следователно не е сигурно дали времевата линия на това проучване е била достатъчно продължителна, за да се заключи, че CBD облекчава болката в дългосрочен план. Освен това, не е ясно дали 2 седмици са достатъчни за изчистване на системата от приложените методи, преди да се разменят групите за лечение.

3. CBD концентрация

Изследването използва много специфичен канабиноиден продукт, който се състои от високи концентрации на CBD. Не всички сортове канабис имат еднакво съотношение на CBD спрямо други, съответно не е задължително и всички CBD продукти да проявяват еднакви резултати.

Въпреки това, тези резултати са отлична основа за последващи проучвания за изследване на потенциалното приложение на CBD като обезболяващо средство при кучета с остеоартрит. Изследователите определиха, че CBD има потенциал, и с допълнителни изследвания би могъл да промени начина, по който се лекува болката от остеоартрит във ветеринарните клиники.

Бъдещи изследвания

Има няколко варианта, за да се установи дали добавянето на канабидиол към текущите лекарствени средства намалява болката при кучета с остеоартрит.

Първо, трябва да се проведе проучване с много по-големи мащаби. По-големият размер на изследваните животни, както и включването на различни породи кучета биха помогнали за формирането на заключение, което е по-убедително. Освен това, би било полезно да се оказва и контрол върху  фактори като възраст, порода, текущи медикаменти и стадий на артрит, за да се намали възможността заключенията да се дължат на нерелевантни причини.

За да се установи влиянието на CBD върху болката в дългосрочен план, бъдещите изследвания ще трябва да бъдат провеждани и в по-дълъг период. Това ще помогне да се открие дали CBD може да облекчи болката в дългосрочен план, както и всички възможни странични ефекти, които биха могли да възникнат при продължителна употреба на веществото.

В следващ момент би било изгодно да се проведат редица тестове, сравняващи различни CBD продукти. CBD може да варира по чистота и консистенция, което означава, че продуктът на дадена компания може да доведе до различни резултати в сравнение с този на друга. Следователно би било полезно да се тестват няколко различни CBD продукта, за да се определят всякакви възможни разминавания в резултатите.

Бъдещите възможности за изследователска дейност ще помогнат за установяването на потенциалните ползи от CBD за облекчаване на болката при кучета с остеоартрит.

Заключение

Това проучване е добра основа за откриване на потенциалните ползи от употребата на CBD за облекчаване на болката при кучета с остеоартрит. Предварителните данни от това проучване показват, че CBD помага при това състояние.

Въпреки че първоначалните резултати са обещаващи, бъдещите проучвания ще позволят да се установят ползите от CBD за кучета с остеоартрит.

Референции:

Morrow, L., & Belshaw, Z. (2020). Does the addition of cannabidiol alongside current drug treatments reduce pain in dogs with osteoarthritis? Veterinary Record, 186(15), 493–494. DOI: 10.1136/vr.m1594

Тази статия е написана от независим автор от трета страна, специализиран в изследванията на CBD, коноп и канабис. Всяко мнение, съвет или препоръка, изразено в статията, не отразява мнението на Formula Swiss AG или някой от нашите служители. Не отправяме никакви претенции към нито един от нашите продукти, обърнете вниманиe на нашата страница за отказ от отговорност за повече информация.

21 май, 2020

Прочети още

Канабидиолът (CBD) може да облекчи симптомите на остеоартрит при кучета

Изследване от 2020 г., публикувано в Pain, демонстрира потенциалните терапевтични ползи от CBD за подобряване на симптомите, свързани с остеоартрит при кучета.

Това проучване има за цел да определи терапевтичния потенциал на CBD при остеоартрит при кучетата. Изследването сравнява както чист, така и липозомно капсулиран CBD, за да определи потенциалните ползи при кучета със спонтанен остеоартрит.

Методи

Кучетата са избирани за изследването, ако се явят в болница за животни Sunset (Хюстън, Тексас) със състояния, свързани с остеоартрит, включително куцане. Собствениците попълниха въпросник, за да опишат засегнатите крайници, куцането и всички лекарства, на които кучетата са били излагани.

Кучетата се избират, ако им е поставена диагноза остеоартрит и изпитват болка, куцат, имат дискомфорт в ставите и проблеми с походката. Кучета с други по-сериозни заболявания, посочени от кръвен тест бяха върнати от съображения за безопасност.

След това 20-те избрани кучета на случаен принцип бяха разпределени в една от четирите лечебни групи: плацебо, 30 mg / ден чист CBD, 50 mg / ден чист CBD или 20 mg / ден липозомен CBD. В началото на лечението и след 30 дни за химичен анализ се вземат кръвни проби. Освен това, ветеринарните лекари оцениха възможностите на всяко куче за ходене, бягане и стоене. Собствениците бяха помолени също да оценят болката на кучето си, използвайки скала, наречена Хелзинкски индекс на хроничната болка.

Заедно, тези методи се използват за дефиниране на нивата на болка преди и след 30-дневното лечение с CBD.

Резултати

Беше събрана информация от ветеринарни лекари и собственици, за да се определи дали CBD има терапевтично въздействие върху кучета с остеоартрит.

Резултатите на собствениците

Според собствениците няма значима промяна в нивата на болка при кучетата, от групата третирани с плацебо и 20 mg / ден чист CBD. Собствениците на кучетата от втората група съобщават за значително намаляване на болката (50 mg / ден чист CBD или 20 mg / ден липозомен CBD). Установено е също, че това облекчение на болката продължава поне още 15 дни след приключване на лечението.

Оценка на ветеринарите

Както при оценките на собствениците, така и при тази на ветеринарите се наблюдава незначителна промяна в групите, които са получавали плацебо или 20 mg дневно чист CBD. Въпреки това, в съответствие с оценката на собствениците, имаше очевидни подобрения във всички категории на оценките за кучета, третирани с 50 mg на ден чист CBD или 20 mg / ден липозомен CBD.

Заедно тези резултати потвърждават цялостно намаляване на болката и увеличаване на способността за движение.

Обсъждане на резултатите и последиците

Това проучване оценява терапевтичния потенциал на CBD при остеоартрит при кучета. Кучета с потвърден остеоартрит бяха разпределени на случаен принцип в лечебни групи, без съставите на групите да са известни на изследователите и участниците.

Изглежда, че CBD облекчава болката и подобрява способността за движение

Според оценките на собствениците и ветеринарите, се демонстрират потенциалните терапевтични ползи от CBD. Общото облекчаване на болката за две от групите, сравнени с резултатите на плацебо групата показва, че употребата на CBD може да бъде полезна за облекчаване на свързаната с остеоартрит болка при кучета.

Освен това същите две групи показаха подобрена ефективност при движение, което показва, че CBD може да бъде важен не само за облекчаване на болката, но и за подобряване на качеството на живот на кучета с остеоартрит. Подобрената им способност да извършват ежедневни дейности, като ходене или изправяне, демонстрира ролята, която CBD може да изиграе за подобряване на свързаните с артрита симптоми и болката.

CBD има потенциал да бъде полезен за овладяване на артрита при кучета и това проучване осигурява отлична основа за бъдещи изследвания за употребата на CBD за домашни любимци.

Терапевтични ползи от CBD изглежда са зависими от дозата

Един много интересен аспект на това проучване е, че CBD може да бъде по-ефективен при по-висока доза. Кучетата, получаващи 20 mg / ден чист CBD, не показваха почти никакви подобрения, като много от резултатите са били сходни с тези от плацебо групата.

Въпреки това, групата, на която са били осигурявани 50 mg / ден чист CBD, показва значително облекчаване на болката, както и намаляване на симптомите, свързани с артрита. Това показва, че по-високата дневна доза може да бъде от решаващо значение за постигане на очевидните ползи, свързани с CBD.

Освен това, кучетата, получили липозомен CBD, показваха значителни подобрения в сравнение с плацебо групата и тези, на които са били осигурявани 20 mg / ден чист CBD. Въпреки че дозата за липозомен CBD също беше 20 mg / ден, той показа по-добри резултати в сравнение с чистия CBD.

Това вероятно се дължи на факта, че капсулата повишава бионаличността на CBD, което означава, че тя е с по-бавно усвояване и по този начин действа в тялото по-дълго време. Това демонстрира потенциала за употребата на капсулирана добавка CBD за осигуряване на оптимален резултат със сравнително ниска доза, намалявайки необходимостта от приемане на високи дози чист CBD за постигане на същия ефект.

Заедно тези резултати показват, че без помощта на капсула, увеличаването на дозата CBD води до по-добър резултат. Въпреки това добавянето на липофилна капсула позволява същото въздействие при по-ниска доза. Това може да послужи като информация за допълнителни терапевтични проучвания, като се търси най-добрата и безопасна доза за постигане на ефективни резултати.

Бъдещи изследвания

Това проучване предоставя отлични предварителни данни, които могат да послужат като основи за по-нататъшни изследвания на потенциалната роля на CBD при лечението на остеоартрит.

В идеалния случай следващата стъпка ще бъде увеличаването на общия мащаб на изследването. Това проучване демонстрира потенциала на CBD за терапевтична употреба, но има резултати само от 20 кучета. За да разберем повече за терапевтичния потенциал и безопасната употреба на CBD, ще трябва да се проведат допълнителни изследвания, включващи по-големи популации.

Също така би било полезно да се направи проучване, което проследява участниците за повече от 4 седмици, за да се изследват и дългосрочните ползи или вреди от употребата на CBD при остеоартрит. Това трябва да се случи, за да може да се определи като редовен вариант на лечение.

Разширяването на изследваната популация също би помогнало да се направят резултатите от това проучване по-обобщаващи. Това може да включва участие на широк спектър от породи кучета и такива с различен стадий на артрита.

И накрая, нужно е да се направят специфични изследвания, за определяне на дозата, и по този наин да се определи оптималната доза за терапевтично приложение. Това би помогнало за максимизиране на резултатите, като същевременно минимизира потенциалните вреди, които може да причини прилагането на високи дози.

На база на това се получат няколко опции за по-нататъшно изследване на терапевтичния потенциал на CBD при остеоартрит.

Заключение

Това проучване демонстрира очевидните потенциални терапевтични ползи от CBD при кучета с остеоартрит. Предварителните данни от това проучване показват, че при правилната доза или в правилната форма, CBD намалява болката и подобрява качеството на живот на кучета, страдащи от остеоартрит.

Резултатите предполагат, че CBD може да бъде отличен вариант за лечение на остеоартрит, което гарантира допълнителни проучвания на потенциалните му терапевтични приложения.

Референции:

Verrico, C. D., Wesson, S., Konduri, V., Hofferek, C. J., Vazquez-Perez, J., Blair, E., … Halpert, M. M. (2020). A randomized, double-blind, placebo-controlled study of daily cannabidiol for the treatment of canine osteoarthritis pain. Pain, 1. DOI: 10.1097/j.pain.0000000000001896

Тази статия е написана от независим автор от трета страна, специализиран в изследванията на CBD, коноп и канабис. Всяко мнение, съвет или препоръка, изразено в статията, не отразява мнението на Formula Swiss AG или някой от нашите служители. Не отправяме никакви претенции към нито един от нашите продукти, обърнете вниманиe на нашата страница за отказ от отговорност за повече информация.

21 май, 2020

Прочети още
Изследване: Локализация на канабиноиди и свързани с канабиноиди рецептори в стомашно-чревния тракт на котката

Изследване: Локализация на канабиноиди и свързани с канабиноиди рецептори в стомашно-чревния тракт на котката

Работим с най-добрите изследователи и университети по света, за да придобием ценни знания за това, как работят продуктите със съдържание наCBD при хора и животни и да получим подробна информация зареакциите наканабиноидите с рецепторите CB1 и CB2.

Работим с Университета в Болоня и проф. Д-р Роберто Чиочетти. и финансираме редица изследователски проучваниянаCBD и неговите ефекти върхуживотни.

Отказ от отговорност: подкрепихме университета в Болоня с финансови средства за изследването. Авторите декларират, че няма конфликт на интереси.

Изследване: Локализация на канабиноиди и свързани с канабиноиди рецептори в стомашно-чревния тракт на котката

Нарастващото количество литератураиндикира, че активирането на канабиноидни рецептори може да окаже благоприятно въздействие върху стомашно-тестиналното възпаление и висцералната свръхчувствителност.

Настоящото проучване има за цел да изследва имунохистохимично разпределението на каноничните канабиноидни рецептори CB1 и CB2 и други ключови рецептори в тъканни проби от стомашно-чревния тракт на котката.

Резюме: Канабиноидните рецепторисе окааха широко разпространени в слоевете на котешкия стомашно-чревен тракт. Въпреки че все още не е потвърдено / подкрепено от функционални доказателства, настоящото изследване може да представлява анатомичен субстрат, потенциално полезензатерапевтична употреба на канабиноиди по време на стомашно-чревни възпалителни заболявания за котешките видове.

Прочетете пълното проучванеот 18 страници тук безплатно.

13 март, 2020

Прочети още

CBD има дълбок антидепресивен ефект върху животни

CBD има дълбок антидепресивен ефект върху животни

Ще се изненадате да разберете, че стресът не е проблем само при хората. Има много животни и домашни любимци, които страдат от сериозна депресия само защото не получават от времето на своите човешки приятели и необходимото внимание. Поради депресията има различни здравословни проблеми, от които животните могат да страдат. Въпреки това, положителните ефекти на CBD при хората са причините, поради които учените са заинтересовани да открият дали той ще бъде ефективен и при животни. Ето някои от причините за начинът, по който CBD може да се окаже ефективен за животни, които страдат от депресия.

Увеличаване BDNF сигнализацията

Неотдавнашно проучване, проведено върху гризачи, показа положителните ефекти на CBD. Действаше подобно на всеки друг антидепресант. Установено е, че CBD увеличава BDNF сигналите в мозъка. Те засягат клетките на mPFC и хипокампуса. Благодарение на увеличаването на тези сигнали, гризачите се почувстваха по-спокойни и цялостното им състояние беше подобрено. Това са подобни ефекти, които се предизвикват от антидепресантите при животните.

Подобряване на настроението

Има различни химически промени, които се случват в съзнанието на животните точно както при хората. За да се контролира депресията, е важно да се контролират и всички реакции, които биха довели до нея. CBD може да помогне за подобряване на настроението на животните, точно както при хората. Тя може да успокои сетивата им, което ще им помогне да се преборят с

 депресията и да подобри цялостното състояние на домашните любимци.

Отпуска ума и намалява стреса

В изследванията е доказано, че CBD може да помогне за отпускане на ума на домашните любимци. Основната причина за депресията са тревожността и стресът. CBD може да помогне за облекчаване на тези състояния. Това оказва положителна промяна в поведението. Гризачите, които се държаха хаотично преди да ги третират с CBD, придобиха много по-спокойно поведение след приема на CBD.

Това демонстрира, че приемът на CBD позволява въздействието на малки порции серотонинергични антидепресанти, например флуоксетин, да бъдат жизнеспособни. Това демонстрира съвместнимостта на CBD със серотонинергични антидепресанти, което може да допринесе за употребата на по-малки дози от последните споменати, като по този начин намалява техните странични ефекти. Това е процедура, която трябва да бъде допълнително изследвана в клинични условия.

Все още няма ефективни клинични резултати, които да показват, че CBD е наистина много ефективен за домашни любимци и животни. Може да действа като антидепресант, но експертите все още трябва да поработят върху своите изследвания, за да разберат дали оказва някакви дългосрочни ползи при животните, точно както при хората.

Тази статия е написана от независим автор от трета страна, специализиран в изследванията на CBD, коноп и канабис. Всяко мнение, съвет или препоръка, изразено в статията, не отразява мнението на Formula Swiss AG или някой от нашите служители. Не отправяме никакви претенции към нито един от нашите продукти, обърнете вниманиe на нашата страница за отказ от отговорност за повече информация.

18 септември, 2019

Прочети още

Абонирай се за нашия бюлетин и вземи своя безплатен подарък!